cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Гражданското общество: светофар за управляващите

19 Октомври 2021

Какво е необходимо, за да тръгнеш на път? Цел, посока, идея къде искаш да стигнеш, план за действие – с какво и с кого ще пътуваш, кога ще тръгнеш, колко време ще ти отнеме? Трябва ти също пътна карта, за да не се изгубиш и за да имаш към какво да се обърнеш, когато се отклониш от пътя. Е, точно тези стъпки, случйано или не, добре описват и част от функциите и ролите на гражданските организации в управленските процеси.

Днес ще ви запознаем с една интригуваща поредица от материали, дело на доц. д.ю.н. Красен Стойчев, посветени на своеобразното пътуване през историята на правото на сдружаване и неговата правна регулация през годините. Кръстихме я „Гражданското общество: светофар за управляващите“. Каним ви да се впусем заедно в едно пътуване на стоп, за да разберем как правото на сдружаване всъщност се явява ключов инструмент към това да разберем по-добре каква да е ролята на гражданското общество. Дали то ще е проводник на държавната пропаганда или пък следва да действа като независим и самостоятелен играч в управлението.

А ето няколко акцента от поредицата:

"Гражданското общество, наред с правовата държава, са два градивни елемента и основни отличителни черти на демократичното общество. Като понятие то се противопоставя най-вече на държавната власт в политическия смисъл на думата, без обаче да отчита ролята й на поддръжник на правовия ред, както и на нейните функции и суверенитет.

Тук разглеждаме три законодателни модела относно статуса и дейността на структури на гражданското общество, тяхната логика и параметри. Всеки от тях е съобразен с предмета, целите и задачите, които се преследват с учредяването им, както и с основните права, които се реализират чрез него.

  • Моделът на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на сдруженията и фондациите.
  • Моделът на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – споерд този модел инициативен комитет на граждани с избирателни права може да направи предложение до Народното събрание или общинския съвет за провеждане на национален или местен референдум с изключение на точно определени в закона въпроси.
  • Моделът на Изборния кодекс

Повече по темата ще научите в статията ПРАВEН СТАТУС НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО: МОДЕЛИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

Повече по темата ще научите в статията ПРАВНА УРЕДБА НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1878 – 1944г.)

 

Повече по темата ще научите в статията ПРАВНА УРЕДБА НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1944 - 1989г.)

 

Повече по темата ще научите в статията УЧРЕДЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И ОБЩИНИТЕ

 

Повече по темата ще научите в статията ВЪПРОСИ НА ПРИНУДИТЛНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

Добре е да знаем откъде сме тръгнали, за да знам докъде искаме да стигнем...

 

Красен Стойчев е бивш конституционен съдия (2006-2015 г.). Доктор на юридическите науки, доцент по гражданско право. Чете лекции в ПУ "Паиси Хилендарски" по облигационно право и право на юридическите лица с нестопанска цел. Главен редактор на сп. "Правна мисъл".


Материалът е част от проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ (ACF/61) на Български център за нестопанско право, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.  

                                          

назад