cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Хитрино, Сливен, Каспичан – там, където социалното предприемачество разцъфтява

20 Юли 2017

В търсене на добрите решения за преодоляване на социалното изключване на отпаднали от училище, необучаващи се и безработни млади хора на възраст между 15 г. и 29 г. (т. нар. група NEETs) в края на 2016 година 15 неправителствени организации и читалища от 3 области се включиха в Програмата „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора  в област Шумен, Сливен и Монтана". Регионалната програма се изпълнява от Български център за нестопанско право с подкрепата на УНИЦЕФ България.

През януари и февруари 2017 г. участниците преминаха през серия от обучения, които им помогнаха да научат повече за възможностите и правните регулации за извършване на стопанска дейност от НПО, за спецификите на работата с групата NEETs и за основните правила при стартирането на бизнес начинание с кауза и тънкостите на предприемаческото планиране.
Като добавена стойност към натрупания теоретичен опит участниците видяха как на практика работят социалните предприятия в България. В рамките на един ден те посетиха Фризьорския салон „Конкордия" на Фондация „Конкордия България", опитаха от вкусните гозби на HopeRestaurant на Фондация за социална промяна и включване, гостуваха на Къщата на гражданските организации на БЦНП и се запознаха с онлайн платформата за видео жестов превод на фондация „Заслушай се".

След обучителния етап участниците се потопиха в света на бизнес планирането, където сами, но с подкрепата на професионалисти от различни сфери, разработиха бизнес идеи за социални предприятия и планове за тяхното реализиране. Техни ментори в тази нелека задача бяха юристи и експерт комуникации и фондонабиране от БЦНП, експерти в бизнес планирането от Екуинокс Партнърс ООД, експерти от опит в развитието на социални предприятия, местният омбудсман в община Шумен и представител на Бизнес инкубатора в Шумен. 

По-късно през април осем от участниците, от които 7 НПО: фондация „Северозападен институт за младежки политики" - Монтана, Женско ромско сдружение Хаячи – Нови пазар, фондация „Искра" – Шумен, сдружение „Роден край" – Каспичан, сдружение „Онкологично болни и приятели" – Сливен, сдружение „За духовни и социални дейности" – Сливен и сдружение „Ромска академия за култура и образование" – Сливен;  и 1 читалище – НЧ „Пробуда 1929" – Хитрино, продължиха в третия етап от Програмата чрез подадените от тях бизнес планове и финансови прогнози за стартиране на свързана с мисията им стопанска дейност.

За оценяване и класиране на разработените идеи бяха поканени хора с опит в бизнес планирането и въпросите на NEETs. В журито взеха участие:

 

  • Теодора Демирева, Министерство на труда и социалната политика;
  • Антоанета Цонева, Министерство на труда и социалната политика;
  • Любен Панов, член на Настоятелството на БЦНП и ръководител на Програмата „Предприемачество за нестопански организации" на БЦНП;
  • доц. Велина Тодорова, член на Комитета по правата на детето към ООН, доцент и преподавател по Семейно право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";
  • доц. д-р Емил Коцев, Гуверньор на Ротари Интернешънъл за Дистрикт Българияза 2017 г.-2018 г. и преподавател в катедра „Мениджмънт и бизнес развитие" към Русенски университет „Ангел Кънчев";
  • Мария Янкова, Програмен директор „Образование" в УНИЦЕФ България.

  

 В началото на юни станаха известни трите бизнес плана, получили най-високи оценки от журито. Тримата финалисти, които си разпределиха наградния фонд в общ размер на 15 000 лева, бяха:

•    Народно читалище „Пробуда 1929"  от с. Хитрино с идеята си за развиване на социално предприятие - кафе – сладкарница с детски кът, където ще бъдат предварително обучени и наети на работа безработни млади хора. Освен подкрепа за реализиране на пазара на труда на местни младежи NEETs, социалното предприятие ще предоставя условия и за свързване и укрепване на местната общност, за развиване на творческите способности на децата и запознаването им с чудния свят на книгите заедно с техните родители.

•    Сдружение „Роден край" от гр. Каспичан с идеята за създаване на предприятие по озеленяване, поддръжка и облагородяване на зелени площи, площади, паркове и градини за отдих и спорт. Социалното предприятие ще подкрепя младите хора, отпаднали от трудовия пазар, без стаж и опит или дългосрочно безработни, като им осигурява трудова заетост и насърчава личностното им развитие.

•    Сдружение „За духовни и социални дейности" от гр. Сливен за идеята си за откриване на Бюро за социални услуги, което ще предлага социални услуги „Домашен помощник" и „Социален асистент"  в домашна среда за възрастни болни или самотно живеещи хора или хора с увреждания, които не са в състояние да се обслужват сами, нуждаят се от помощ в своето ежедневие или имат нужда от социални контакти. След преминаване на съответното обучение и практика Бюрото ще осигурява заетост на безработни младежи, млади майки и самотни жени като социални работници.   

Всяка от трите организации получи парична награда в размер на 5 000 лева, която ще използва за стартиране на бизнес начинанието си.

Радостина Атанасова, сдружение „За духовни и социални дейности":
- „Много сме доволни. Обученията и цялата организация на Програмата бяха на високо ниво. Менторската подкрепа, която получихме, и онлайн консултациите по бизнес планиране бяха от голяма полза за нас."

- „Със социалното предприятие се надяваме, че ще успеем да привлечем повече млади хора от Бюрото по труда, които да се включат в предоставянето на този тип социални услуги. Това ще бъде шанс за тях, от една страна, да излязат на пазара на труда и да си осигурят постоянни доходи, и от друга – да създават контакти. Въпреки че хората, с които ще работят, не са леки случаи, се надяваме, че този контакт ще се отрази благоприятно както за едните, така и за другите."

Светослава Борисова, НЧ „Пробуда 1929"  - с. Хитрино:
- „Начинът на поднасяне на информацията беше добре синтезирана и добре предадена. Разходката до различните социални предприятия в София беше много ценна. Даде ни поглед върху това, какво е началото и откъде минава пътят на едно социално предприятие."

- „Каква ще бъде ползата за младежите NEETs? Това, че една наглед несериозна инициатива, може да доведе дотам – безработни младежи да бъдат обучени и да изкарват хляба си сами, и това да се превърне в добра практика за другите."

 

назад