cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

По повод на зачестилите случаи на забавяне на регистрациите в Централен регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието...
Научи повече
ПМС 174/15.07.2008 г. за разпределяне на средствата по т. 23 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния...
Научи повече
Срокът за подаване на данъчни декларации и на годишни отчети за дейността на ЮЛНЦ е до 31 март 2010 г. ЮЛНЦ, осъществявали...
Научи повече
Юридическите лица с нестопанска цел, независимо от формата си – сдружение или фондация, които обработват лични данни на...
Научи повече
Министерство на земеделието и храните е в процедура по набиране на заявления за избор на местни инициативни групи (МИГ),...
Научи повече
И през новата 2010 г., в рамките на проект „НПО и местна власт: партньорство без конфликт на интереси", подкрепен от...
Научи повече