cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

7 Май 2003
На 18.02.2003 г. бе обнародван Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, по силата на който Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма предвидени в закона, които са - блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество и забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи или друго имущество. Със Закона за мерките срещу финансирането на тероризма е въведено задължението за лицата, които по силата на Закона за мерките срещу изпирането на пари приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, сред които са и юридическите лица с нестопанска цел, да включат в тези правила и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. С последвалото изменение на Законът за мерките срещу финансирането на тероризма от 04.04.2003 г. бе предвидено че тези лица са длъжни да изпратят на директора на Агенцията за финансово разузнаване своите допълнени Вътрешни правила за контрол и предотвратяване зпирането на пари в срок четири месеца от влизането в сила на изменението, т.е. до 08.08.2003 г.
назад