cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

19 Март 2002

В ДВ бр. 25 от 08.03.2002 г. бе обнародвано изменение на Параграф1, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според което заварените към датата на влизане в сила на закона сдружения и фондации са длъжни в срок до 31 декември 2002 г. да приведат устройствените си актове в съответствие със закона. Така срокът за пререгистрация на съществувалите преди ЗЮЛНЦ нестопански организации бе удължен с една година.


Промяната в закона бе продиктувана от отчетената недостатъчна активност на заварените след приемането на закона организации от нестопанския сектор да се пререгистрират в първоначално установения едногодишен срок както и от осъзнатата опасност голяма част от тези организации да останат извън закона, което би било в ущърб на цялото българско гражданско общество.
Приетото изменение дава последна възможност на тези организации, които не са успяли да се пререгистрират по новия закон до края на миналата година, да направят това сега.


Въпреки, че в приетия от Парламента вариант на изменение не е предвидена санкция за тези юридически лица с нестопанска цел, които не приведат устройствените си актове в съответствие със закона и след това удължаване на срока бихме желали да акцентираме върху това, че наистина тази възможност за пререгистрация е последна и да апелираме към по-голяма активност към нестопанските организации за пререгистрация.

назад