cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСНО ВПИСВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК ОТ ЮЛНЦ

16 Май 2019

Народното събрание одобри промени в ЗМИП, чрез които да се намали административната тежест за ЮЛНЦ

 

Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари . С цел да намали административната тежест за ЮЛНЦ (така както е за фирмите) във връзка с вписването на лицата, които се считат за техни действителни собственици, БЦНП подготви и представи пред работната група, сформирана между първо и второ четене на измененията в закона, предложение за промени, което беше подкрепено и официално внесено от народните представители.

Предложението е ако физическите лица, които се явяват действителни собственици на ЮЛНЦ, вече са вписани по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, да не се заявяват отделно за вписване. Конкретно се предлага създаването на нова ал. 6 на чл. 63 от ЗМИП със следния текст:

Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби данните за тях се заявяват за вписване.

За да направи тази преценка, ЮЛНЦ най-напред трябва да определи кои са  лицата, които се явяват негови действителни собственици - съобразно дефиницията в §2 от ПРЗ на ЗМИП и съобразно публикуваните от ДАНС указания за определяне на действителен собственик от ЮЛНЦ. Така например, ако физическото лице, което ЮЛНЦ прецени, че се явява като негов действителен собственик, е представляващият организацията, ЮЛНЦ няма да е задължено да заявява отново данните му за вписване в регистъра.

Очаква се предложените изменения да бъдат обнародвани в Държавен вестник в следващите дни. Срокът за обявяване на действителните собственици е 31 май – за ЮЛНЦ, които са пререгистрирани до 31 януари 2019 г. След обнародването на измененията в Държавен вестник ще стане ясно откога ще влязат в сила, т.е. откога ще отпадне задължението на ЮЛНЦ за заявяване на физическите лица, които се считат за техни действителни собственици, ако тези лица вече са вписани на друго основание в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Съответно, очаква се и публикуване на редакция в указанията на ДАНС, които да отразят направените промени. 

назад