cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ИЗСЛЕДВАНЕ “ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1991-2001”

25 Ноември 2002
На страницата на БЦНП в рубриката КОМЕНТАРИ И ПУБЛИКАЦИИ/АНАЛИЗИ е публикувано резюме на изследването ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1991-2001 г. Проучването е направено по поръчка на Българския център за нестопанско право и цели да анализира дейността на нестопанските организации, да оцени мястото и значението им за развитието на икономиката на България през периода 1991-2001 г. както и да изследва данъчния режим на нестопанските организации и ефекта от евентуални данъчни облекчения върху консолидирания държавен бюджет.
В своята първа част материалът разглежда същността на нетърговските организации, които са класифицирани в зависимост от институционалната принадлежност и икономическата им дейност.
Във втората част е разгледано развитието на сектора на нетърговските организации през периода 1991-2001 г. Анализирана е заетостта в сектора през периода 1998-2001 г., както и структурата на приходите и разходите на тези организации.
В третата част на разработката се изследва данъчния режим на нестопанските организации - нетърговски организации, чиято дейност се регламентира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Направена е оценка на очаквания ефект от някои предложения за промяна в българското данъчно законодателство за нестопанските организации.
назад