cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления

6 Юни 2018

Директива 2012/29/ЕС установява минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. От приемането на Директивата досега България е предприела няколко законодателни промени, за да осигури необходимите условия за покриване на установените на европейско ниво стандарти. Дали обаче те са достатъчни и, най-вече, как на практика се предоставя необходимата подкрепа и защита на жертвите на престъпления?

Това са основните въпроси, на които всяка държава членка на ЕС търси отговор не от правителството, а от хората, които работят в тази сфера. Международното проучване, на което Български център за нестопанско право е партньор за България, включва онлайн въпросник, достъпен оттук:

Въпросник относно практическото приложение на Директива 2012/29/ЕС.

Въпросникът е важна част от цялото изследване, тъй като позволява широк кръг от професионалисти и хора с опит в областта на защитата на жертви на престъпления да споделят мнението си относно практическото приложение на Директивата.

Ако вие сте сред практиците в тази сфера, попълнете този Въпросник. Информацията, която предоставите, може да повлияе за постигане на необходимите промени, за да бъде подобрен достъпа на жертвите до правата им съгласно Директивата.

Ако лично вие не сте ангажирани в работата си с такива случаи, но познавате хора професионалисти или просто с опит в областта, можете да им изпратите линка към Въпросника с молба да го попълнят.

Крайният срок за попълване на въпросника е 22 юни 2018 г., след което резултатите ще бъдат обработени и включени в цялостното изследване за България, а то от своя страна ще бъде част от сравнителен доклад относно приложението на Директивата във всяка от държавите членки на ЕС. 

назад