cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Как GDPR се отразява на Гражданските организации?

16 Август 2019

Измина повече от година от влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламента). Този период е достатъчен да се направят равносметки, свързани с неговото приложение от страна на гражданските организации в България към настоящия момент. Именно за да разберем как изискванията на Регламента се отразяват на ежедневната работа на организациите в НПО сектора, през месец юли проведохме анкета сред тях, състояща се от 38 въпроса. Тези въпроси са разработени за целите на изследване, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), допълнително адаптирани от нас, за да направим по-подробно проучване сред гражданските организации в България.

Благодарим на всички, които попълниха анкетата!

Ето и резултатите от нея:

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Разбиране

46,7% от анкетираните посочват, че имат базово разбиране на новите изисквания и че им е необходима експертна подкрепа, за да се справят. Други 36,7% оценяват нивото си на разбиране като достатъчно, а само за определени специфични казуси имат нужда от допълнителна проверка.

Предизвикателства

63,3% от организациите споделят, че са срещнали конкретни предизвикателства във връзка с новите изисквания за защита на данните. 66,7% посочват, че са положили определени усилия, за да отговорят на изискванията, а 20% от анкетираните определят тези усилия като огромни за организациите им. Сред основните стъпки, които анкетираните организации са предприели в посока спазване на изискванията, са преразглеждането и приемането на вътрешни правила и политики (73,3%) и преразглеждане и публикуване на политика за поверителност на данните (63,3%).

Отражение върху работата

53,3% от отговорилите считат, че Регламентът и новите правила не оказват влияние върху ефективността на ежедневната им работа. Само 6,7% я оценяват като много по-малко ефективна. Толкова е и процентът на организациите (6,7%), които намират работата си за много по-ефективна в резултат на съобразяването с новите изисквания за защита на данните.

Подкрепа и съвети от отговорните органи

Мнозинството от анкетираните (83,3 %) посочват, че не са получавали или не са търсили съдействие от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като 3,3% посочват, че са ползвали насоки от сайта на  КЗЛД.

 

ТУК можете да видите подробните резултати от анкетата.

назад