cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Как гражданите могат да задават посоката на развитие

12 Април 2018

Като сме по-иновативни, по-нестандартни, но със сигурност активни

 

На 10 април в София се състоя семинар на тема „Застъпничество“. Силният интерес към него от страна на граждански организации и младежи показа, че имаме нужда да бъдем активни граждани в това да допринасяме за развитието на средата, в която живеем, и то по начин, който да ни води до промяната, която искаме. Участниците в конференцията – Лиляна Павлова, министър на Българското европредседателство на Съвета на Европейския съюз; Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право – потвърдиха с думите си, че активните граждани са не само необходими участници в решенията, които днес институциите на национално и европейско ниво взимат, градейки бъдещето ни, но и че самите институции се стремят да подобряват различните пътища за включване на гражданите в решаването на значими обществени проблеми. 

В изказването си министър Павлова даде пример с няколко европейски инициативи, насочени към отваряне на процесите на вземане на решения към гражданите, и акцентира върху това, че е важно „младите да задават посоката“. Огнян Златев допълни примерите с инициативата граждански диалози и сподели, че в следващите 20 дни ще има три такива диалога, на които България ще е домакин. В рамките на тях европейски комисари се срещат с гражданите и дискутират значими за тях въпроси. Основната цел е не само хората да бъдат мотивирани и да виждат смисъла от това да участват в обществения и политически живот, но и политиците да не губят връзката с онези, в чийто интерес са призвани да действат. Надя Шабани насочи внимание на аудиторията към все по-голямата динамика и разнообразието от фактори, които оказват влияние върху средата, в което живеем. В този смисъл, сподели тя, е важно гражданските организации, които са призвани да се застъпват за обществено значими теми, „да бъдат все по-иновативни, все по-нестандартни, но със сигурност активни“ в преодоляването на новите предизвикателства, пред които се изправяме, застъпвайки се за по-доброто ни бъдеще. Един от начините, по които БЦНП подкрепя гражданските организации да бъдат по-успешни в застъпническите си кампании е чрез ежегодното Лятно училище за НПО, за което в момента можете да кандидатствате.

Инициатори на събитието са The Good Lobby -  организация, базирана в Брюксел, чиято цел е да  използва потенциала на академици, професионалисти и студенти, като го насочи в помощ на гражданските организации, за да подпомогне постигането на техните цели и, най-вече, застъпнически инициативи. Благодарение на т.нар. съчетаване (matchmaking), което експертите от The Good Lobby правят чрез онлайн платформа,  гражданските организации, които нямат достатъчно средства или експертиза, получават безплатни или на много ниска стойност съдействие и услуги от академичните и професионални среди като  правни съвети, комуникационни  стратегии и провеждане на изследвания.

В дейността си The Good Lobby провеждат проучване в страни от целия свят относно нуждите на гражданския сектор от подобна подкрепа. Резултатите в България, подобно на тези в Бразилия и Япония, сочат, че сериозен процент от потенциала на професионалните среди, основно юридическите, все още не е използван.  Освен това, The Good Lobby провеждат и различни обучения, насочени към развиване на умения за застъпничество (наричано от тях „доброто лобиране“ – от англ. „the good lobby”). Втората част от семинара беше посветена именно на практически съвети и разработване на застъпнически стратегии от участниците. Проф. Алберто Алемано, професор в международното бизнес училище HEC Paris, в Училището по право Ню Йорк и основател на The Good Lobby; проф. Жан Кромбоа, асоцииран професор по политически науки и европеистика в Американския университет в България, и Андреа Бокуни, мениджър „Международни партньорства“ в The Good Lobby и професионален лобист споделиха ценни материали и съвети от опита си.

В рамките на дискусията проф. Алемано обърна внимание на това, че гражданските организации често поставяме под въпрос уменията си. А, всъщност, знаем и правим много. Като ключов фактор за успеха той изведе това „да вярваме в един друг и да вярваме в процеса – защото ако не вярваме в процеса, как може да участваме в него“. И не на последно място – че „всеки инструмент (лобиране или застъпничество) може да бъде използван за добро и за лошо“; но че „инструментите в ръцете на малко, защитават личните интереси, а в ръцете на много – са в полза на обществото“. И както Огнян Златев каза: „Единственото, което може да ни попречи в това да успеем, е да не сме заедно.“

Събитието се организира съвместно от Представителството на Европейската комисия у нас, The Good Lobby, Български център за нестопанско право, Национален младежки форум и Американси университет в България. 

назад