cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Кариера в гражданския сектор – включи се в обучителните практики „Социални иноватори“

28 Август 2020

„Социални иноватори“ е национална програма за провеждане на обучителни практики в граждански организации. Програмата е отворена за млади хора между 18 и 29 години, които са студенти, наскоро завършили или които в момента не учат и не работят и искат да развиват нови умения за работа в гражданския сектор. Обучителните практики съчетават теоретичните знания с много практически занимания в реалната работна среда, в която фондации и сдружения се борят за своите каузи, помагат на хора и животни и променят средата към по-добро.

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ПРАКТИКАНТИТЕ:

Кой може да участва?

За участие в обучителните практики по Програма „Социални практики“ се приемат кандидати, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор и попадат в една от следните групи:

 • Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;
 • Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки*;
 • Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки* и не работят по специалността си.

Всяка кандидатура се съпътства с кратко описание на мотивацията за участие в избраната позиция.

*Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления:

Област на висше образование - Хуманитарни науки:

Професионални направления:

 • Филология
 • История и археология
 • Философия
 • Религия и теология

Област на висше образование - Социални, стопански и правни науки

Професионални направления:

 • Социология, антропология и науки за културата
 • Психология
 • Политически науки
 • Социални дейности
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Право
 • Администрация и управление
 • Икономика
 • Туризъм

Какво ще получи практикантът?

 • Учене чрез практика и развиване нови знания, умения и опитност за работа в гражданския сектор.
 • Менторска подкрепа, индивидуално отношение и обратна връзка.
 • Хоризонт за бъдеща кариера с кауза.
 • Пряк досег със света на гражданските организации.

Всеки одобрен кандидат-практикант в екип с ментор от Приемащата гражданска организация по предварително съгласуван план и график за провеждане на обучителната си практика ще придобие палитра от най-разнообразни умения, знания и опитност, свързани с текущи инициативи, кампании или доброволчески кампании на Приемащата организация, както и индивидуално внимание и обратна връзка през цялото време на практиката.

Минималната ангажираност на всеки кандидат е минимум 80 астрономически часа в периода от септември до декември 2020 съгласно уговорения график.

В зависимост от свободните позиции, практиките могат да бъдат платени или неплатени.  

В края на обучението си практикантът ще получи удостоверение от Приемащата организация за успешно преминатата практика и резултатите от нея.

Задължения на практиканта

В процеса на обучението от кандидата се очаква да бъде активен, отговорен и да спазва план-графика за провеждане на практиката си съгласно уговореното с ментора от Приемащата организация.

В края на обучението си практикантът следва да подготви кратък писмен или видео разказ за впечатленията си и преживяното по време на менторската програма.

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ:

При Български център за нестопанско право:

При Фондация за социална промяна и включване:

При Академия "Екатерина Каравелова":

При фондация "ПОдЛЕЗНО":

При Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор":

При сдружение "МИГ-Лясковец-Стражица":

При Фондация "СМисъл за активна подкрепа":

 

Важно: Списъкът ще се допълва с нови обяви.

 

Повече за Програмата виж : ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ - ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НПО

 

Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

назад