cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

КНИГАТА “ПРАВЕН РЕЖИМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ” Е АКТУАЛИЗИРАНА И ПУБЛИКУВАНА В НОВ ТИРАЖ

16 Февруари 2006

Книгата “Правен режим на социалните услуги в България”, изготвена от експерти на Българския център за нестопанско право (БЦНП), е актуализирана и издадена в нов тираж.

 

Книгата бе издадена за първи път през 2004 г. от БЦНП по проект “Социалните услуги в България - нови възможности за развитие”,  финансиран в рамките на Програма ФАР “Развитие на гражданско общество” 2001. Целта на материала бе да представи измененията в нормативната уредба, касаещи предоставянето на социални услуги, с което да бъдат подпомогнати юридическите лица с нестопанска цел и държавните и общински органи в усилията им да изградят успешно партньорство в социалната сфера по правилата на действащото законодателство. Разяснени бяха основните идеи в системата на социалното подпомагане, въведеният принцип на децентрализация при предоставянето на социални услуги, създадените възможности за повишаване на качеството на социалните услуги и предвидените механизми за социално договаряне.

 

Изданието бе изчерпано поради големия интерес към него от лицата заинтересувани от правната уредба на социалните услуги (предимно НПО, вписани като доставчици на социални услуги или такива, на които им предстои вписване). Настоящото, второ издание следва структурата на първото, като е съобразено с последващите изменения на законодателството, релевантно към социалната сфера. Изданието е структурирано в две части, като в своята първа част, във формата на въпроси и отговори, се опитва да посочи и определи най-важните теми, свързани с дейността на НПО като доставчици на социални услуги.

 

В своята втора част, публикацията съдържа основните легални дефиниции в социалната сфера, както и пълните текстове или извадки от ключови нормативни актове в тази сфера, сред които са Законът за социално подпомагане и Правилникът за неговото прилагане, Законът за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

назад