cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Кой, какво и как трябва да действа в област Монтана, за да бъде социалното предприемачество стратегически инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора

8 Септември 2017

 

На 7 септември в гр. Монтана се проведе кръгла маса на тема „Социалното предприемачество – стратегически инструмент за обезкуражените млади хора в област Монтана“. Над 30 представители на граждански организации и местна власт обсъждаха идеи за това какво е необходимо да се предприеме, за да има социални предприятия, които да подкрепят млади хора да се справят със социалните проблеми в живота си. Събитието бе инициирано от Български център за нестопанско право в рамките на регионалната програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора - Програма за укрепване на капацитета на социалните предприятия и развитие на средата в областите Шумен, Сливен и Монтана“, реализиран с подкрепата на УНИЦЕФ България.


Домакин на форума бе заместник областния управител – г-н Цветко Цветков, който изрази готовност за партньорство и подкрепа на предприемачески идеи. На форума присъства и заместник кмета на община Монтана – г-н Тихомир Антонов, който разказа за най-актуалната местна инвестиция в подкрепа на граждански организации – създаденият в края на юли тази година общински Фонд за подкрепа на местни инициативи. Фондът ще подкрепя малки проекти на неправителствени организации в различни обществени сфери на проектен принцип.  


Г-жа Мария Янкова, Програмен директор „Образование“ в УНИЦЕФ България, приветства участниците, като наблегна на необходимостта да се мисли в посока на устойчиви решения за преодоляване на сериозни социални проблеми, пред каквито се изправят младежите, които не учат, не работят и не се обучават (т.нар. NEETs).
Сред основните теми на кръглата маса бяха постигнатите резултати от изпълнението на едногодишна програма, насочена към социални предприятия от областите Сливен, Шумен и Монтана. Павлета Алексиева, Програмен директор в БЦНП, разказа за менторската и експертна подкрепа, която е била предоставена на участниците и чрез която те са разписали идеите си в конкретни бизнес планове. Участниците от област Монтана споделиха мотивите за включването си и какво конкретно им е дала програмата като принос в дейността им. Г-н Борислав Борисов, представител на фондация „Ресурсен център за образование и култура Шам - Монтана” сподели като най-ценни практическите съвети и насоки, получени по време на обученията, както и посещенията на място в действащи социални предприятия. Д-р Петко Петков от Фондация „Северозападен институт за младежки политики“ наблегна на това, че социалното предприемачество се гради около смели, реалистични и прагматични идеи. Г-н Милен Гечовски от Сдружение „Закрилници“ изтъкна извода, че  дейността на социалните предприятия не трябва да се измерва в количествен, а в качествен аспект и че, за да се развиват успешно подобни идеи, до голяма степен значение има не само партньорството с местна власт, но и с бизнеса.


Дискусията, с която приключи форума, бе насочена към обсъждане на конкретни мерки и идеи, които да се доразвият в областни и общински стратегии по начин, че да създадат среда за развитието на подобни идеи. Бе представен списък с предложения в тази посока, резултат от преглед на областни и общински стратегии в сферите интеграция на роми, социални услуги и младежки политики. Г-жа Надя Шабани, Директор на БЦНП провокира аудиторията към обсъждане на възможности за съвместни инициативи, както и на това кой каква роля би следвало да има, за да се появят успешни модели на социални предприятия на място в Монтана. Присъстващите обмениха идеи за бъдещи партньорства по темата социално предприемачество, с което кръглата маса приключи.

Снимка: Български център за нестопанско право

назад