cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

КОЯ Е СИЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ СРЕД НАС

3 Декември 2021

Този материал е част от поредицата, с която отбелязваме 20-годишнината на БЦНП. Равносметката за промяната и развитието във всяка от сферите, в които работим, за нас е повод да ви попитаме какви са вашите очаквания към нас. #ПравоЕДаСмеЗаедно


Сдружаването е нашето основно човешко право, което ни напомня къде е най-голямата ни сила – в обединяването. Благодарение именно на тази сила гражданските организации успешно се борят за правата на онези, които не могат сами да ги защитят – най-уязвимите сред нас. По 20-годишния ни път досега да заставаме редом до тези организации и следваме мисията си заедно да променяме средата към по-добро.

По повод днешния Международен ден на правата на хората с увреждания споделяме кои са основните ни постижения по темата защита на човешки права. За това какво очаквате от нас като организация да правим занапред в тази област – споделете мнението си чрез анкетата в края на материала.

 

ПАРТНЬОРСТВОТО

Една от първите ни задачи като организация беше усилената работа за създаване на ясни възможности за такова партньорство между организациите и институциите - в предоставянето на социални услуги и подкрепа за уязвимите групи.

Какво постигнахме?

  • Допринесохме за промените в Закона за социалното подпомагане през 2003 г., с които се въведе повече възможност за обществената солидарност, за да могат различните слоеве от обществото, включително и нестопанския сектор, да работят съвместно в сферата на социалните услуги. Така гражданските организации бяха разпознати като партньори на държавата в грижата за най-уязвимите в обществото и за тях стана възможно да предоставят социални услуги.
  • Благодарение на правните анализи и прекия ни опит с гражданските организации проведохме обучения за над 100 общини, които им помогнаха в това успешно да възлагат на нестопанските организации предоставянето на социални услуги.
  • Активно участвахме в процеса на разработване на Закона за социалните услуги, приет 2018 г. и се застъпвахме за въвеждането на новата парадигма в предоставянето на социалните услуги. Сред най-важните стълбове в тази нова правна регулация е издигането на индивидуалния подход към човека в ключова характеристика за всяка подкрепа, както и превръщане на упражняването на човешките права в цел на подкрепата. Работата ни в разработването на подзаконовите нормативни правила и развитието на практики продължава и до днес – заедно с гражданските организации доставчици на социални услуги.

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Заедно с организациите, които работят за хората с увреждания, развихме уникална правно-социална програма – Следваща стъпка. След активното ни застъпничество за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от България чрез програмата започнахме да градим ново разбиране за това как хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми могат да бъдат подкрепени да вземат решения, а не да бъдат ограничавани в упражняването на правата си и поставяни под запрещение, когато изпитват затруднения.

Десетки хиляди хора станаха част от борбата за отмяна на режима на запрещение, която продължаваме да водим. Гордеем се с кампаниите ни:

  • Родени готови, която продължава да набира подкрепа в онлайн петиция
  • Национална гражданска инициатива 7000, в която 12 000 души се подписаха и поискаха от Народното събрание да промени закона и признае хората с увреждания за равноправни граждани на страната ни
  • Фестивалът на способностите (Ability Fest) и Дни на способностите (Ability Days), чрез които празнуваме уменията на всеки от нас да създава, да твори и да бъде част от обществото, независимо дали и какви затруднения има
  •  Изложбата I decide= I am, която обиколи не само България, но и 5 континента – гостува в Ню Йорк, Парламентът Лима, Алмати, Претория, Дъблин, Двореца на нациите в Женева. Чрез силата на изкуството докоснахме хиляди хора, а чрез опита на гражданските организации доказвахме, че запрещението е системна грешка в подхода към хората с увреждания и че сме готови за нова крачка – подкрепеното вземане на решение.

Обучихме и десетки юристи и стотици социални работници в това да могат да прилагат нови подходи в работата си по отношение на хората с увреждания.  

 

ДЕТСКИТЕ ПРАВА

Другата уязвима група, в защитата на чиито права активно работим през годините, са децата. Отново чрез подобряване на правната рамка с фокус върху ролята на гражданските организации в защитата на правата на децата участвахме:

  • В процеса по въвеждане на статута на Националната телефонна линия за деца 116 111
  • В по-ефективното възлагане на услугите за деца и семейства на граждански организации
  • В подобряване на правосъдието за деца, което е да по-близко и щадящо за децата.

 

ДОБРОВОЛЦИТЕ

Всяка от успешните борби и тези, които продължаваме да водим в защита правата на най-уязвимите, е благодарение на общите ни усилия с гражданските организации, с които доказваме силата на сдружаването. Важен принос за това имат и доброволците – с техния ентусиазъм и помощ – които ни помагаха във всяка от кампаниите и събитията за популяризирането им. В последните три години наши стажанти са студенти от университета McGill Canada, Департаментът за права на човека – Саманта, Невада и Кендра, които спечелихме за посланици на правото на сдружаване и на равноправието за всички хора, дори на най-уязвимите в обществото навсякъде по света.

 


ПИТАМЕ ТЕБ

Каним те да напишеш твоите мисли, идеи, съвети и предложения за това какво трябва да правим ние, за да сме още по-успешни в защита на правата на най-уязвимите сред нас и да помагаме на гражданските организации, които работят в тази сфера. Попълни кратката АНКЕТА.

назад