cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Lab4e в Палермо: Разнообразието е ключ

8 Май 2018

Един разказ за възможностите, които разнообразието ни дава

 

 

 

Разказът е на Анна Адамова – част от екипа по изпълнение на проекта на БЦНП „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ (Lab4e) като експерт по социална иновация, ориентирана към нови подходи за интеграция на маргинализирани общности като мигранти и бежанци​.

 

Създадохме Лаб4е като пространство без граници – за хората, които са достатъчно смели да търсят различни гледни точки към социални предизвикателства, за преодоляването на които са избрали да работят. Какво чу и видя в Палермо групата от представители на девет български неправителствени организации в търсенето им на иновативни подходи за справянето с миграционните проблеми и последиците от тях, споделяме тук:

ДА ВИДИШ В ПРОБЛЕМА ВЪЗМОЖНОСТ

През 2014 година Палермо става едно от местата, където пристигат прекосяващите Средиземно море мигранти от Северна Африка и Близкия Изток. Нарастващият им брой и цялостната политическа обстановка  в Европа по отношение на миграционните процеси довеждат до вземането на две ключови решения:

  • Палермо решава да се присъедини към общините, които предоставят услуги за интеграция на чужденци с придобит бежански или хуманитарен статут;
  • Гражданските организации, работещи в подкрепа на мигрантите и бежанците, решават да обединят усилията си.

Така, представителите на публичния сектор – местната власт и неправителствените организации – избират гледната точка, чрез която виждат в проблема възможност. Йоди от Асоциация NOTTEDORO беше първата, която ни разказа за това и изобщо за пътя, през който преминават мигрантите, пристигащи в Италия. Асоциацията е една от организациите – т.нар. центрове второ ниво, където в рамките на 6 месеца се подпомага интеграцията на мигрантите, получили официален статут на пребиваване в страната. Фокусът на тези центрове, финансирани от държавата, е индивидуалният път на всеки от живеещите в тях: работа, образование, самостоятелно жилище – основните неща, които са важни за живота на всеки от нас. В момента NOTTEDORO осигурява подслон на 8 бежанци, като с всеки един от тях се сключва индивидуално споразумение, описващо правата и задълженията им. Основният принцип е, че те трябва да се включват във всички дейности на организацията, включително чистене, готвене, пазаруване, както и в такива на партньорски организации, съобразно индивидуалните им потребности. Така, живеейки в малка група хора от различни националности, те се научават да общуват помежду си въпреки различията си, да полагат усилия в това да научат местния език, да продължат образованието си, да започнат работа и да си осигурят жилище, в случай че решат да останат в Палермо.

 

NOTTEDORO избират изкуството като средство за разбиране между различните националности и за приемането на разнообразието. Театър, музика, рисуване – в измислянето на различните културни инициативи се включват самите гости в центъра („гости“ са мигрантите – така ги наричат в Палермо) и това допълнително помага за тяхното социално включване. Стопанската дейност, която организацията развива – като отдаване на помещения под наем за събития, продажба на билети от спектакли и концерти, им осигурява устойчивост в трудните моменти (като нередовност на държавното финансиране). Това, което ги прави устойчиви, най-вече, е подкрепата на останалите организации в Палермо, с които работят заедно за интеграцията на тази целева група.

И все пак:

„УСПЕХ Е, КОГАТО ВЕЧЕ НЯМАТ НУЖДА ОТ НАС.“,

сподели Джулия от Centro Astalli. Centro Astalli е доброволческа организация, която предоставя услуги (на принципа на дневен център) на бежанци и мигранти независимо от статута им. Услугите са насочени за посрещане, от една страна, на основните ежедневни нужди – от храна, душ, дрехи, включително пране и гладене, и лекарства, а от друга – към осигуряване на подкрепа за намиране на работа и придобиване на умения – чрез езикови курсове, посредничество за намиране на работа, съдействие при административни процедури и др. Организацията разчита изключително на доброволния труд на различни професионалисти, благодарение на които успява да поддържа и развива услугите си. Доброволците преминават през необходимите обучения, като важното е да се включват в дейностите, в които могат да  бъдат най-полезни.

Всеки от потребителите на центъра преминава най-напред през т.нар. изслушване – интервю с някой от квалифицираните за това доброволци и медиатори. Целта е преди всичко да се установи връзка на доверие между тях, а след това да се оценят нуждите и проблемите на потребителя, като се насочи към подходящи за него услуги на центъра или на други организации в Палермо. Потребителите получават и карта за идентифициране, чрез която се проследява кои услуги на центъра и кога се ползват. Тази информация подпомага прилагането на подхода „отдолу-нагоре“: услугите, времето, в което се предоставят, новите курсове за придобиване на различни умения – всички те се съобразяват с възможностите и желанията на хората, които се ползват от тях.  Един от курсовете, който предлагат в центъра, е по готварство, а в момента им предстои стартирането на социално предприятие за предоставяне на кетъринг услуги. В предприятието ще бъдат ангажирани общо 20 човека – петима италианци и петнайсет бежанци, като се предвижда те самите да стартират дейността след едногодишен период на обучение и практически занимания. От гледна точка на различните културни предизвикателства, с които се срещат при подбора на заетите, Джулия сподели, че най-важното е „Да са хора, които искат да инвестират в себе си!“.

 

 

"НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕТО СИ – ИНВЕСТИРАЙТЕ ГО В УЧЕНЕ!“ -

един и от съветите, с които Роберта се обръща към мигрантите, когато загубят мотивация заради реалността, с която се сблъскват – особено в периода на чакането на процедурата по придобиване на статут. Роберта е директор на отдел „Миграция“ в Cesie – организация, която започва дейността си през 2001 г., насочена към промотиране на иновациите, образованието и устойчивото развитие на местно, национално и европейско ниво. Отделът, който ръководи Роберта, в момента работи по 16 проекта, свързани с осигуряването на възможности за социалното включване на мигрантите и бежанците, в това число за подкрепа на непридружените непълнолетни. Езикови курсове, обучения за развиване на умения (като управление на времето и поведение по време на интервю за работа), подкрепа за развитие на предприемачески дейности – това са само част от сферите, в които Cesie работят. Един от водещите принципи на организацията е непрекъснатата иновация, изразяваща се в:

постоянно споделяне на добри практики на международно ниво – към момента имат над 300 партньорски организации в Европа;

адаптиране на проектите към реалните нужди на хората, към които са насочени, дори и след стартирането им – като пример Роберта сподели за проекта им ARISE-Appetite for Enterprise, включващ дейности за насърчаване на предприемачеството сред жени бежанки; при изпълнението му разбират, че е добре да разширят първоначалния му фокус, насочен към дейности, свързани само с храна, както и че жените имат нужда не само от обучения за развитие на бизнес идеите им, но и от такива за развиване на основни умения като боравене с текстови програми (Word);

търсене на допълнителна подкрепа за дейности, които не се покриват от проектните финансирания – от фондации и национално финансиране;

непрестанна работа с общността чрез различни информационни кампании с особено внимание към училищата и университетите – например, правят възможно самите мигранти да разказват за себе си и проектите, в които участват, на ученици и студенти и така да ги привличат за съвместни дейности.

Линията, която Cesie следват при развитието на проектите си, включва именно проучване на нуждите и средата, на мнения и добри практики; предоставяне на обучения за целевите групи по съответния проект (бежанците и мигрантите, смесени групи, работодатели); привличане на различни партньори – на международно, национално и местно ниво. А непрестанното търсене на по-добри решения за предизвикателствата, пред които се изправят, видимо правят резултатите от изпълнените проекти устойчиви и значими.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ

Да си способен да се променяш, учейки се от грешките си, беше едно от основните послания, които Клаудио, един от учредителите на MoltiVolti, сподели с нас. MoltiVolti е сдружение, което преди 4 години започва с идеята за създаване на пространство за сътрудничество и споделяне в сърцето на Баларо (историческия пазар на Палермо) - квартал с над 20 етнически групи, изпълнен с неповторима енергия, миризми, вкусове и разкази. Самите създатели на организацията са от 3 националности и отлично знаят, че идеята им да създадат пространство за среща на различните култури трябва да мине през храната. Именно тя е най-добрият начин за изразяване, разбиране между хората и приемане на различията. Така, ко-уъркинг пространството за работа и събития, където се помещават 12 организации, без да заплащат за това, се поддържа от ресторанта на MoltiVolti. Ресторантът е сред най-успешните примери за отговор на възможния проблем – на мултикултурализма. Но както казахме, едни хора виждат в проблемите възможности и така се раждат иновациите. В организацията в момента работят 18 души от 9 страни и най-яркият белег за подхода, ориентиран към нуждите на хората, е хоризонталната структура на управление. Всяка седмица, 19-те - от чистача и готвачите до учредителите на MoltiVolti – се събират и заедно обсъждат решенията, които трябва да се вземат за дейността на сдружението. Ресторантът успява да постигне печалба на третата година от отварянето си, а от март 2018 г. печалбата ще се разпределя между всички членове на екипа. 

 

Клаудио подчерта, че от изключително значение за дейността и успеха на ресторанта е, че хората знаят каква е стойността на обяда им в MoltiVolti: "Това е подкрепа за един нов начин на живот" - на разнообразието, което е ключ към нови идеи и взаимоотношения.

 

 

 

Една от организациите в ко-уъркинг пространството на MoltiVolti е регионалната структура на Libera – една от най-големите организации в борбата с мафията. Libera е мрежа от над 1600 асоциации, социални кооперативи, движения и групи, училища, профсъюзи, епархии и енории, скаутски групи и активни граждани, обединени от вярата и действията си за социална справедливост. Представителят на Libera Palermo – Кармело, разказа за основните дейности на организацията като: управлението на конфискуваното незаконно придобито имущество от различни социални кооперативи; производството на продукти от конфискуваните земеделски земи; подкрепата, която оказват на кметове на общини, за да се справят в мафията; ежегодни летни лагери за развиване на антимафиотски движения и пр. Кармело обърна внимание на връзката между миграционните процеси и мафията. Той подчерта, че независимо от статута си мигрантите са част от общността и ако не им се обръща достатъчно внимание, не се работи за тяхното включване в социалния и икономически живот, те лесно биват използвани от мафията и криминалните организации за престъпни дейности. Това е причината Libera да се включва в проекти, насочени към социално-икономическата интеграция на бежанците в Палермо. Един от тях e Ragazzi Harraga , който изпълняват заедно с Cesie, NOTTEDORRO и още 7 организации и е насочен главно към непридружените непълнолетни мигранти и бежанци. Проектът включва няколко основни дейности, сред които:

  • Създаване на платформа с информация (досие) за всеки непълнолетен, която ще се ползва от общината;
  • Обучения и работа чрез изкуство за развиване на т.нар. меки и комуникационни умения;
  • Разработване на активна политика за интеграция на непридружените непълнолетни на пазара на труда;
  • Създаване на временни и достъпни жилища за непридружени непълнолетни и хостел за туристи, който да предостави заетост на част от тях, за да могат да си покриват разходите за наем на жилището.

Кармело сподели, че едно от ключовите условия за устойчивост е кръговратът: „Тайната е кръговратът. Ако можете да създадете кръговрат (на дейностите), ще бъдете устойчиви.“

 

„ВИНАГИ МОЖЕШ ДА ПРОМЕНИШ СРЕДАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ“

бяха думите на Алесандро от „ПРИЗМ - международно насърчаване Сицилия – Свят“ – организацията партньор на БЦНП в Lab4e. Това е и концепцията, която стои зад сдружението. Надяваме се това да бъде и занапред нагласата на организациите, които се включиха в учебното пътуване. Защото е време е да спрем да говорим за миграцията като проблем, който трябва да бъде разрешен, и да погледнем на нея като на социален феномен, който трябва да бъде управляван – като на възможност за постигането на живот, в който разнообразието е ключ към единството.

 

 

 

Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

назад