cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество (2017-2018)

3 Октомври 2017

През октомври 2017 година Български център за нестопанско право стартира проекта „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“, одобрен за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По процедурата  „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ БЦНП заедно с партньорите Фондация „Де Пасерел“ (Нидерландия), Регионален институт за образование и кооперативно обучение „Ирекооп Венето“ (Италия) и Сдружение „ПРИЗМ – международно насърчаване Сицилия – Свят“ (Италия) ще развие проекта с продължителност 14 месеца – до края на 2018 г. Крайната му цел е да се осигури по-голяма и дългосрочна заетост на лица от уязвими групи чрез обмен на иновативни модели и практики прилагани от социални предприятия, развиващи дейности с тези целеви групи.

В рамките на проекта ще бъде създадена Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество, чрез която ще се изгради общност за намиране, тестване и внедряване на добри и работещи практики със социална насоченост от други европейски страни. Чуждестранния опит ще бъде представен чрез различни модели за наемане на работа на уязвими групи в социални предприятия и добри практики за подобряване организацията и условията на труд в тях. В хода на изпълнение на проекта ще бъдат формирани три пилотни групи от организации, които ще се включат в учебни пътувания до Холандия и Италия. Благодарение на този обмен на опит участниците в Лабораторията ще се запознаят със специална методология за постоянно измерване на готовността за включване на пазара на труда на хора с увреждания; с различни  обучителни програми за системно и устойчиво повишаване квалификациите и  компетенциите на заетите лица в социални предприятия; с иновативни модели за включване на мигранти и бежанци в социално предприемачество с цел по-успешна интеграция. С менторската подкрепа на експертите от екипа на Лабораторията участниците ще започнат и дейности по прототипиране и прилагане на иновациите в работата си.

Информация за развитието на проекта, включително направените анализи и постигнатите резултати от изпълнението на дейностите,ще споделяме с вас на сайта ни и чрез други медийни канали. Надяваме се проектът да покаже работещи механизми за справяне с някои от предизвикателствата на посочените групи лица и да доведе до устойчиво развитие на мерки и политики за тяхната подкрепа, социално-икономическо интегриране и трайно включване в общността.

 

Проектът „Лабортория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

назад