cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Министерството на финансите премахва данъчните облекчения за дарение

20 Октомври 2008

Миналата седмица на сайта на Министерството на финансите и в медиите беше разпространена информация за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси. Предложените изменения рязко ограничават списъка с лицата и организациите, чиито дарители могат да ползват данъчни облекчения за своите дарения. Изключените лица и организации са:

  1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;
  2. Здравни и лечебни заведения;
  3. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
  4. Специализирани институции за деца, както и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
  5. Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
  6. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
  7. Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или техните семейства;
  8. Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение;
  9. Фонд "Енергийна ефективност";
  10. Комуни за лечение на наркозависими, както и наркозависими лица за тяхното лечение.


С тези промени държавата на практика премахва всякаква данъчна подкрепа за организациите, регистрирани в обществена полза и по този начин заличава разликата между данъчните режими на организациите в обществена полза и на тези в частна полза. Логиката на промените е необяснима – те стесняват обхвата на сферите на дарителска подкрепа и изкуствено насочват дарителите единствено към помощ за хуманитарни цели, което е отминал етап в благотворителността не само в повечето европейски държави, но и в България. 

 

Група организации, сред които Българският център за нестопанско право, Българският дарителски форум, Български форум на бизнес лидерите, фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право”, фондация „Работилница за граждански инициативи”, фондация „Помощ за благотворителността в България”, Център за култура и дебат „Червената къща”, фондация "Лале" и „Каритас България”, стартират Кампания за запазване на данъчните облекчения за дарения. Целта на кампанията е отхвърлянето на предложените промени, като тя ще обхване широк кръг заинтересовани страни, включително Министерството на финансите, Министерския съвет, Народното събрание на Република България, Европейския парламент, неправителствени организации, компании и медии.


Може да подкрепите кампанията като подпишете петиция на адрес: http://www.bgpetition.com/zapazvane-na-danuchnite-oblekchenia-za-darenia/index.html


За юридически лица  с нестопанска цел е създадена специална форма за подкрепа, която може да изтеглите по-долу. След като я попълните моля изпратете я на имейл pavleta@bcnl.org 

 

Подкрепете ни днес, не отлагайте за утре, когато вече може да е късно !

С Ваша помощ миналата година успяхме да запазим облекченията. Нека да го направим и сега!

 

 

Формуляр за подкрепа от ЮЛНЦ

Становище относно премахване на облекченията за дарители и на облекчения данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза по отношение на данък наследство и данък дарение

назад