cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

На 16 ноември 2011 година изтече срокът за обществено обсъждане на проекта на Закона за младежта

22 Ноември 2011
Някои от основните моменти в проекта са:
  • приемане на 10-годишна Национална стратегия за младежта по предложение на Министерския съвет от Народното събрание. Реализацията й обвързва и местната власт в лицето на кметовете на общини и областните управители, а финансирането й се извършва със средства от държавния бюджет.
  •  легално се дефинира какво е младежка организация както и какво е "младежка дейност". Младежка организация е доброволно сдружение на лица, от които не по–малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години, за осъществяване на младежки дейности, а самите организации следва да се регистрират като юридически лица с нестопанска цел. Правна регламентация получава и национално представителна младежка организация - младежка организация, която има членове не по-малко от 900 физически лица и извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната. Младежка дейност е организирана дейност или инициатива, чиято цел е да представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта.
  • дадено е определение на младежкото доброволчество - това е общественополезна дейност, извършвана безвъзмездно от младежи на територията на Република България или в друга държава по програми и инициативи в сферата на социални, младежки, спортни и други общественозначими дейности.
назад