cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

На втори Годишен форум Столична община, НПО и потребители обсъдиха качеството на социалните услуги в Столична община

23 Август 2019

Във вчерашния ден, 22 август 2019, представители на Столична община и над 140 професионалисти и потребители от различните видове социални услуги на територията на солицата - услуги за деца, за възрастни, за хора с увреждания и за семейства - се срещнаха, за да обсъдят заедно какво означава „качествена услуга“ и как тя променя живота на хората в нея.

Всичко това се случи по време на Годишния форум за качеството на социалните услуги в Столична община, който се проведе на 22 август 2019 в Националния дворец на културата под мотото „Качеството означава промяна“. Форумът отвори пространство за обмяна на опит и добри практики и постави началото на нова дискусия за резултатите, които се постигат от социалните услуги. Професионалисти и клиенти съставиха списък с предложения за развиване на услугите, които по още по-ефективен и добър начин да отговарят на нуждите и желанията на потребителите.

Инициативата се организира за втора поредна година от Столична община и граждански организации, партньори по Споразумението за сътрудничество за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги. Модератор на събитието бе социалният антрополог г-н Харалан Александров.

Събитието беше открито от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, която подчерта важността на партньорството с неправителствените организации и удовлетвореността си, че на Форума присъстват и потребители. „Правим този Форум за втора година, след като подписахме Споразумението за сътрудничество за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги. Това Споразумение беше управленска иновация, която отвори широко вратите на общината. През 2017 г. обединихме усилия и ресурси и заедно с 22 организации подписахме Споразумението – това беше формалният повод за последващите сериозни срещи, на които да обсъждаме качеството на социалните услуги и контрола, който сме длъжни да осъществяваме. Към момента вече са включени 29 организации“, сподели г-жа Фандъкова.

 

„Срещи като днешните са много важни. Аз лично съм ангажирана с тази тема и ще чакам с нетърпение да науча какво допълнително трябва да предприемем като община, за да продължим напред.“, обяви кметът на Столична община. Г-жа Фандъкова приветства гражданските организации да обобщят направените предложения в работните групи на Форума и ги покани на последваща среща през есента. Работната група ще има задачата да изработи пътна карта за подобряване на социалните услуги на територията на Столична община, с чието изпълнение кметът се ангажира лично.

Форумът беше уважен от Министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков, който не скри своите позитивни впечатления и поздрави инициативата. „Това е начало на добра традиция, предхождана от Споразумението. Мисля, че няма да е пресилено да кажа, че то изигра много важна роля извън пределите на Столична община. Споразумението и моделът на партньорство между НПО и Столична община трасираха пътя за развитие на Закона за социалните услуги. През 2017 година ние тръгнахме по вашия път – концепция, пътна карта, работни групи и постигнахме един много добър резултат – приет нов Закон за социалните услуги. Тук има много хора, които участваха в този процес. И вече имаме резултат – през март 2019 бе приет новият Закон за социалните услуги. Мотото на Форума „Качеството е промяна“ се случва на фона на новоприетия закон. Благодаря Ви за партньорството. [...] Водещата цел е да сложим акцента върху повишаването на качеството - нещо, което вие вече сте направили, но трябва да се надгражда. Важно е всичко това да напълним със съдържание. Благодаря Ви за приноса!“, сподели г-н Петков.

Столична община е еталон за ефективно публично-частно партньорство. Ще се радвам повече общини в партньорство с НПО да следват този успешен модел. Защото той може да доведе до желания от всички нас резултат за повишаване на качеството на социалните услуги и да постигне крайната цел – по-голяма удовлетвореност от социалните услуги“, допълни министърът. „Този Форум наистина предвещава да бъде една възможност професионалистите в лицето на всички тук, които сте представители на Столична община, НПО и институциите, да вземете гледната точка на професионалистите и гледната точка на потребителите [] И колкото повече хора добият представа за това какво е социална услуга, какво могат да очакват от нея, как да се включат, толкова по-добре за всички нас.“, заяви г-н Петков.

Сред официалните гости на Форума бяха и представители на Министерството на образованието, Агенция за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето.

Един от основните елементи на срещата беше включването на потребителите. Чухме много вдъхновяващи изказвания, едно от тях от млад човек, който живее в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и въпреки уврежданията си, вече една година работи. „Целта ми е да не съм сам. В ЦНСТ имам подкрепа. Социалната услуга помага, но си зависи и от мен. Който търси – намира!“, сподели младежът. Чухме и обратната връзка за дейността на един от Центровете за обществена подкрепа, управляван от НПО: „Благодарение на тази фондация много майки се научихме как да храним децата, как да ги лекуваме; преди все бяха болни.“. Хората с увреждания поискаха повече възможности за разнообразяване на свободното им време,  организиране на посещения на културни събития и забележителности, достъпна среда при пътуване в софийския градски транспорт, повече възможности за работа. Повечето потребители се обединиха около това, че искат „работата с папките да не е по-важна от работата с хората“, както и повече индивидуален подход: „Това, че живеем заедно, не означава, че сме еднакви“.

От страна на работещите в услугите основните послания бяха около въпросите за недостига на персонал и инструментите за задържането на професионалистите, които общината би могла да осигури. Основният фокус беше качеството, как го измерваме, как го постигаме и как постоянно да подобряваме работата си. Показани бяха много добри практики, но бяха посочени и проблемите, които работещите в социалните услуги виждат. „Ние сме много самотни в една изключително тежка работа. Имаме огромна нужда на такива срещи да се включват и да ни чуват и другите услуги – образованието, здравеопазването“, сподели Калина Иванова от „Глобална инициатива в психиатрията“ - София.

Последващите стъпки ще бъдат в посока изработване на пътната карта с включените предложения, която кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова предложи.

 

А днес, 23 август, в Деня на отворените врати за социални услуги от Столична община може да посетите различните услуги на територията на София и да се запознаете с хора в тях и техните занимания.

Списък на социалните услуги, които може да посетите в Деня на отворените врати.

 

Форумът и Денят на отворените врати са част от съвместните усилия на Столична община и близо 30 граждански организации, основно доставчици на социални услуги, подписали Споразумението за сътрудничество от 2017 г. за социална закрила и включване чрез социални услуги, да се постигнат още по-добри резултати в грижата за хората, които са в уязвимо положение. С тази цел се създаде и платформата „Истински добри истории“ – инициатива, която разказва реални човешки истории и съдби, които се променят благодарение на подкрепата и помощта на социалните услуги.

Организациите по Споразумението:

Български червен кръст, Български център за нестопанско право, Институт за социални дейности и практики, Институт за социални услуги в общността, Фондация „За нашите деца“, Фондация „Агапедия - България“, Фондация „Конкордия - България“, „Аутизъм Днес“, Фондация „Светът на Мария“, Сдружение „Каритас - София“, Фондация „Международна социална служба – България“, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“ - София, Фондация „Дете и пространство“, Сдружение „Информация и консултации“, Асоциация „Аутизъм“, Фондация „Здраве и социално развитие", Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация „Заслушай се“, Сдружение „Деца и юноши“, Фондация „Очи на четири лапи“, Сдружение „Здраве без граници“, Фондация „Инициатива за здраве“, „SOS Детски селища България“, Сдружение „Надежда за малките“, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, Фондация за социална промяна и включване, Фондация „Надежда“ и Фондация „Лумос“.

Повече информация за Споразумението и как може да се присъедините към него - вижте тук.

назад