cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЮЛНЦ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

30 Март 2007

Напомняме ви, че крайният срок за получаване на предложенията за проекти е 16 април 2007 г., 17.00 ч. Предложенията за проекти трябва да бъдат получени в запечатан плик, като могат да бъдат изпратени с препоръчана поща, по куриер или да бъдат доставени на ръка (на лицето, предало предложението за проект се дава входящ номер удостоверяващ датата на подаване на документите) на следния адрес: Министерство на правосъдието, гр. София, ул. “Славянска” № 1


Прекият линк към документите е:  www.minfin.bg/bg/page/90

Насоките и Формулярът можете да изтеглите и от тук:

 

Формуляр за кандидатстване

 

Насоки за кандидатстване

назад