cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Национала програма за реформи 2012 - 2020

28 Март 2012
Актуализираният проект на Националната програма за реформи (НПР) на Република България за периода 2012–2020 г. е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Документът е разработен в изпълнение на стратегията „Европа 2020" .

Актуализираната НПР е подготвена в рамките на Работна група 31 "Европа 2020" към Съвета за европейски въпроси, в която участват експерти от държавната администрация, социалните партньори, неправителствените организации, местните власти и академичните среди. Публикуването на проекта цели да бъде постигната по-голяма публичност и прозрачност при разработването на окончателния вариант на стратегическия документ.
Актуализираната Национална програма за реформи (2012–2020 г.) следва да бъде изпратена на Европейската комисия до средата на април тази година.

Предложения и коментари, свързани с публикувания  проект  на НПР за периода 2012-2020 година, могат да бъдат изпращани на електронен адрес: ecfinpol@minfin.bg.

Повече информация можете да намерите на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=542

назад