cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ “НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЕНИ В РЕГУЛАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ”

1 Декември 2003
Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право”, Фондация “Отворено общество” и Сдружение “Български донорски форум” организираха Национална дискусия на тема “Необходимостта от промени в регулацията юридическите лица с нестопанска цел”.

Дискусията се проведе на 24 Ноември тази година в Тържествената зала на Военния клуб в гр. София, като в нея участваха представители на над 60 нестопански организации от цялата страна и представители на медиите.

Официални гости на проявата бяха народният представител Лютви Местан един от вносителите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), г-жа Миглена Тачева - заместник министър на Правосъдието и г-жа Маргарита Златарева - член на Конституционния съд на РБ.

От името на организаторите, конференцията беше открита от директора на Българския център за нестопанско право Любен Панов очерта накратко основните теми и проблеми, които са актуални и засягат пряко дейността и правната регулация на нестопанските организации. Беше изяснено, че предложенията за изменения и допълнения на ЗЮЛНЦ са изцяло базирани на анализа на резултатите от проведени обсъждания с редица представители на нестопански организации и юристи от цялата страна. Освен това, беше направена връзката между доброто законодателство за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и проблемът за финансовата устойчивост на тези организациите, като бе подчертана важната роля на добрия устройствен закон като здрава основа за тяхното успешно развитие. Беше засегнат и въпроса, свързан с възможностите ЮЛНЦ да извършват публична политическа дейност и връзката между нестопанските организации и политическите партии. В заключение, директорът на Българския център за нестопанско право представи проблема с новите твърде завишени държавни такси за регистрация и пререгистрация на ЮЛНЦ, които представляват сериозна пречка за дейността на голяма част от съществуващите организации и за учредяването на нови организации.
От името на Министерство на правосъдието, националната дискусия беше открита от Заместник министъра на Правосъдието Миглена Тачева.
Преди същинското дискутиране по проблемите на правния режим на юридическите лица с нестопанска цел, директорът на Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право” Георги Генчев представи накратко основните аспекти на Проекта за изготвяне на стратегия за финансовата устойчивост на нестопанския сектор.
В приветствие си към участниците в дискусията, народният представител Лютви Местан подчерта, че стремежите за подобряване на правната рамка за нестопанските организации трябва да бъдат насочени предимно към изменения на данъчното законодателство и по-специално към предвиждането на повече и по-значителни данъчни облекчения за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
При представянето на предложенията за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, акцентът беше поставен върху това, че те са изведени на основата на практическото приложение на закона в продължение вече на 2 години и целят без да променят неговата философия да изяснят правната уредба, като я направят по-лесна за тълкуване и прилагане.
В своето изказване, конституционният съдия Маргарита Златарева изказа мнението си по чисто правни въпроси свързани с легалната рамка на ЮЛНЦ, като подчерта, че направените предложения се отличават с една висока степен на професионализъм и разбиране на правната материя.
Във втората част на проявата, участниците бяха запознати с международната практика в сферата на праваната регламентация на ЮЛНЦ и политическата дейност на НПО в Централна и Източна Европа. Лекцията беше представена от г-н- Дейвид Мур - регионален директор на Международния център за нестопанско право.

Националната среща приключи с лекцията на г-н Иво Христов експерт към Комисията по правни въпроси в 39-то Народно събрание, който представи правната уредба на политическата дейност в България и нейната връзка с дейността на нестопанските организации, както и финансирането на политическите партии от нестопански организации - една твърде дискутирана и актуална тема в обществеността.

назад