cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Нов срок за обявяване на действителния собственик на НПО в Агенция по вписванията

19 Ноември 2018

С новия Закон за киберсигурност, приет от 44-то Народно събрание на 31 октомври 2018 г. и обнародван в Държавен вестник на 13 ноември 2018 г., се направи важно изменение в Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), а именно – относно срока за обявяване на действителния собственик в Агенция по вписвания.


Приетият през март 2018 г. Закон за мерките срещу изпирането на пари предвиди задължително вписване в Търгвоския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на информация и данни относно физическите лица, които са действителни собственици на учредените в Република България юридически лица и други правни образувания, както и данни за притежаваните от тях права. Първоначално предвиденият срок, в който Агенция по вписванията да осигури възможност за това вписване, бе 1 октомври 2018 г. С изменението в ЗМИП от миналата седмица този срок се удължава до 31 януари 2019 г., като съответно се удължава и срокът за лицата, за които се прилага изискването за вписване на тези данни.


Конкретно, що се отнася до юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които са извършили пререгистрация до 31 януари 2019 г., те следва да заявят за вписване данните относно действителния си собственик в срок до 4 месеца след 31 януари 2019 г. А тези ЮЛНЦ, които са извършили пререгистрация след 31 януари 2019 г., ще трябва да заявят за вписване тези данни в срок до 4 месеца от извършването на пререгистрацията.

Конкретните изменения са отразени в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП.
 

назад