cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

НОВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

24 Ноември 2006

Публикувана е покана за набиране на проектни предложения по Програма ФАР 2005/017-353.01.02 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Наличното финансиране е в размер на максимум 6 670 000 евро.

 

Целта на програмата е създаване и развитие на мрежа от социални и психично-здравни услуги, предоставяни в общността, а Дейностие са разпределени в 3 компонента:

1. Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца;

2. Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора;

3. Предоставяне на психично-здравни услуги в общността.

Безвъзмездната помощ може да покрие цялата стойност на проекта, ако това е от важно значение за изпълнението му.

 

Планирана продължителност на проектите не трябва да надвишава 14 месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 16.00 часа на 20 февруари 2007 г.

Повече информация може да получите на интернет страницата на МТСП http://www.mlsp.government.bg/.

 

назад