cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Нова стратегия на ЕС за закрила и овластяване на децата в онлайн пространството

17 Май 2022

На 11.05.2022 Комисията на ЕС прие нова Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+) с цел подобряване на съобразените с възрастта цифрови услуги и гарантиране, че всички деца са защитени, овластени и уважавани онлайн.

През последните десет години цифровите технологии и начинът, по който децата ги използват, се промениха изключително много. Повечето деца използват смартфон ежедневно и почти два пъти повече в сравнение с преди десет години. Те също така започват да използват смартфон от значително по-ранна възраст (вж. проучването на мрежата EU Kids Online от 2020 г.). Съвременните устройства създават възможности и ползи, като позволяват на децата да общуват с други хора, да учат онлайн и да се забавляват. Тези ползи обаче са съпътствани от рискове, например от излагане на дезинформация, кибертормоз (вж. проучването на JRC) или вредно и незаконно съдържание, от които децата трябва да бъдат защитени.

Новата Европейска стратегия за по-добър интернет за децата има за цел осигуряване на достъпни, съобразени с възрастта и информативни онлайн услуги и съдържание, които са в най-добрия интерес на децата.

Освен това стратегията следва неотдавнашното историческо предварително политическо споразумение относно законодателния акт за цифровите услуги, който съдържа нови мерки за закрила на малолетните и непълнолетните лица и забрана онлайн платформите да показват на такива лица целеви реклами, основани на профилиране.

На тези въпроси бе обърнато внимание и на Конференцията за бъдещето на Европа, на която европейският граждански панел, занимаващ се с ценностите и правата, призова за по-голяма защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн. Това бе одобрено на пленарното заседание на конференцията и е включено като предложение в заключителния доклад от конференцията, който бе представен на председателите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

Принципи и стълбове на стратегията

В новата Европейска стратегия за по-добър интернет за децата се излага визията за цифрово десетилетие за децата и младежите въз основа на три ключови стълба:

  • Безопасни цифрови преживявания, като децата се защитават от вредно и незаконно онлайн съдържание, поведение и рискове и благосъстоянието им се подобрява чрез безопасна, съобразена с възрастта цифрова среда.

За да стане цифровият свят безопасно място за децата и младите хора, Комисията ще подпомогне изготвянето на кодекс на ЕС за съобразено с възрастта проектиране и ще поиска да бъде разработен европейски стандарт за проверка на възрастта онлайн до 2024 г. Тя също така ще проучи как да се използва планираният европейски портфейл за цифрова самоличност за проверка на възрастта, ще подпомогне бързото докладване на незаконно и вредно съдържание и до 2023 г. ще осигури използването на единния хармонизиран телефонен номер 116 111 за предоставяне на помощ на жертвите на кибертормоз.

  • Цифрово овластяване, така че децата да придобиват необходимите умения и компетентности, за да правят информиран избор и да се изразяват безопасно и отговорно в онлайн средата.

С оглед на насърчаването на овластяването на децата в цифровата среда Комисията ще организира кампании за медийна грамотност за деца, учители и родители чрез мрежата от центрове за по-безопасен интернет, която е гръбнакът на стратегията. Тя също така ще осигури учебни модули за преподаватели чрез портала betterinternetforkids.eu. Мрежата от центрове за по-безопасен интернет, работещи на национално и местно равнище в държавите членки, ще засили подкрепата за децата в уязвимо положение и ще помогне за преодоляване на цифровото разделение по отношение на уменията.

  • Активно участие, като се уважават децата, давайки им възможност да изразяват мнението си в цифровата среда, с повече водени от децата дейности за насърчаване на иновативни и творчески безопасни цифрови преживявания.

За да се увеличи участието на децата в цифровата среда, Комисията например ще подкрепя обучението на деца от по-опитни деца относно възможностите и рисковете онлайн, а освен това ще организира водена от децата оценка на стратегията на всеки две години.

За да се изпълнят мерките по тези основни стълбове, Комисията приканва държавите членки и секторът да се присъединят към усилията и да подкрепят съответните действия.

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_2825

назад