cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Новата стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2022—2027 г.), приета от Комитета на министрите

14 Март 2022

На 23 февруари 2022 г. Комитетът на министрите прие новата Стратегия за правата на детето (2022—2027 г.) "Правата на децата в действие: от непрекъснато прилагане до съвместни иновации", която ще ръководи работата на Съвета на Европа през следващите шест години.

Новата Стратегия е четвъртата от поредицата Стратегии, насочени към постигане на напредък в защитата и насърчаването на правата на детето в цяла Европа, в рамките на програмата "Изграждане на Европа за и с деца", действаща от 2006 г. насам. Като част от дългогодишния ангажимент на Организацията да постави детето в центъра на своята работа, Стратегията беше разработена чрез голям консултативен процес, включващ национални правителства, международни организации, организации на гражданското общество и, не на последно място, 220 деца от 10 държави-членки.

Стратегията определя шест стратегически цели:

  • Свобода от насилие за всички деца
  • Равни възможности и социално приобщаване за всички деца
  • Достъп до безопасно използване на технологии за всички деца
  • Детско правосъдие за всички деца
  • Даване на глас на всяко дете
  • Правата на децата в кризисни и извънредни ситуации

Стратегията ще бъде стартирана в Рим на 7-8 април 2022 г. на конференция на високо равнище, организирана съвместно с италианското председателство на Комитета на министрите с цел ангажиране на ключови заинтересовани страни в предстоящия шестгодишен процес на изпълнение на стратегията.

Управителният комитет по правата на детето (CDENF) към Съвета на Европа е основният координационен орган, който проектира, прилага и наблюдава напредъка, постигнат в рамките на Стратегията, в сътрудничество с други органи на Съвета на Европа и международни партньорски организации.

Прилагането на многостепенна стратегия и стратегия с множество заинтересовани страни изисква ясни и прозрачни методи на работа за изготвяне на отчетни действия, които лесно могат да бъдат разбрани и следвани от заинтересованите лица и дават възможност за взаимодействие с оглед създаване на полезни взаимодействия или развитие на партньорства винаги, когато има възможност.

Ще бъде разработена комуникационна мрежа за насърчаване на Стратегията и постигнатия напредък, главно чрез уебсайта http://www.coe.int/children.

Настоящата стратегия се определя за 6-годишен период, който дава възможност за достатъчно място за разгръщане на дейности по същество, за наблюдение на изпълнението на многобройните изброени цели и оценка на тяхното въздействие върху живота на децата и в институционалните контексти, в които се развиват.

Освен с плановете за действие, които ще бъдат редовно актуализирани с различни партньори, участващи в изпълнението на Стратегията, Логическата рамка и нейните матрици за планиране, както са посочени в Стратегията, ще бъдат сред основните работни инструменти за следене на Стратегията, на техническо, организационно и политическо равнище. Допълнителна гаранция за изпълнението на Стратегията е предвидено да се случи чрез отдел "Права на децата". Ще бъдат разработени специални формуляри, които ще се попълват и редовно ще се подават от държавите членки, за да докладват за всеки напредък, постигнат от техните страни, в рамките на различни приоритетни области и видове действия, както и според конкретни показатели.

Ще следим с огромен интерес как българските власти ще превърнат посочените стратегии в конкретни мерки за осигуряване на правата на детето в България. Дано този международен инструмент най-накрая насърчи и приемането на българската стратегия за детето - стратегически документ, чието приемане се отлагане вече няколко години.

Целия текст на Стратегията можете да намерите тук.

назад