cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

НОВИ ПРАВИЛА И ДОСТЪПЕН ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ В ЛОВЕЧ

18 Ноември 2020

Български център за нестопанско право винаги сме заставали зад твърдението, че е необходима яснота и прозрачност при вземането на важни решения във всяка община. Заедно с нашите колеги от Форум Гражданско участие полагаме усилия да подкрепяме общински експерти, за да можем заедно да разработваме по-добри начини за допитване и гарантиране на гражданското участие. Един от последните успехи в тази посока е проектът на наредба, която да регламентира  стандартите за провеждане на ефективни обществени консултации в Община Ловеч.

До 14.12.2020 г., проектът на наредба е отворен за консултиране - всеки може да се запознае с него и да изпрати своите коментари. С проекто-наредбата и с мотивите за приемането ѝ, както и с предварителната оценка на въздействието можете да се запознаете на сайта на община Ловеч.

Обществените консултации са съществен елемент от доброто и демократично управление. Възможността на гражданите да участват във вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, признато както на национално, така и на европейско ниво. Нашите наблюдения в цялата страна показват, че въпреки изискванията на националното законодателство, все още липсват достатъчно ясни стандарти и рамки, които да подпомогнат местните власти и гражданите да провеждат смислен и резултатен диалог. Така, община Ловеч се нарежда сред малкото български общини, които регламентират реда, по който да се провеждат обществените консултации, давайки по този начин на гражданите гаранция за качествена информационна кампания, адекватно включване с мнения и предложения и прозрачен процес на вземане на решения.

Целта на проекта на Наредба е осигуряването на отворен и ясен за гражданите процес на вземане на решения от местната власт, в резултат на което да се стигне до приемането на по-устойчиви и обществено признати решения и политики на местно ниво.“ 

Проектът за Наредба за провеждане на обществени консултации е резултат от цялостната съвместна работа на Български център за нестопанско право и Форум Гражданско Участие с община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ в рамките на инициативата „Вход за граждани“. За нас, това е пореден позитивен пример за добро сътрудничество между представители на местни граждански организации и държавни структури. Освен община Ловеч, в инициативата се включват общините: Враца, Карлово, Кърждали, Монтана, Търговище и Столична община. Всяка от тях има възможност да обогати и подобри качеството на входовете за гражданско участие чрез въвеждането на доказали ефективността си, работещи модели и практики.


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Вход за граждани“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

                                        

назад