cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Нововъведения по отношение на подаването на годишни отчети за дейността на ЮЛНЦ

28 Януари 2010

Срокът за подаване на данъчни декларации и на годишни отчети за дейността на ЮЛНЦ е до 31 март 2010 г. ЮЛНЦ, осъществявали стопанската дейност през отчетната година и подали годишен отчет за дейността си пред съответната териториална дирекция на НАП, се освобождават от задължението да подават годишен отчет пред Националния статистически институт.

ЮЛНЦ, които не са осъществявали стопанска дейност, както и не са отчели приходи или разходи, съгласно счетоводното законодателство не подават данъчна декларация по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане пред ТД на НАП, но следва да подадат годишен отчет за дейността си пред Националния статистически институт.

назад