cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Обнародвани са измененията в Наредба 23 от 2009 на МЗХ за стратегиите за местно развитие и местните инициативни групи

28 Май 2010

В Държавен вестник, брой 38 от 21 май 2010 г. са обнародвани последните изменения в Наредба 23 на Министерство на земеделието и храните относно стратегиите за местно развитие и местните инициативни групи (МИГ) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Някои от измененията са съществени, други имат за цел само да внесат повече яснота в процедурите. Няколко от основните насоки, в които има промени са например: допълнения и уточнения по отношение на изискванията на които следва да отговарят МИГ като публично-частни партньорство; допълнения и уточнения по отношение на допустимите и недопустимите разходи по проектите за изпълнение на дейности по одобрени стратегии; въвеждат се специални правила за избор на подизпълнители при изпълнение на проектни дейности по одобрени стратегии; разширява се обхвата на разпоредбите за конфликт на интереси и други. 
Важно! Измененията влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, с изключение на чл. 37, алинеи 5, 6, 7, 8, 9 и 10.  
Пълният текст на изменената Наредба 23 от 2009 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия на местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на МЗХ, можете да намерите по-долу.

 

 

Naredba 23 na MZH

назад