cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Обучителни практики в НПО – запиши се за Приемаща организация в „Социални иноватори“ 2021

8 Февруари 2021

Започна записването за менторски обучения във втори тур на Програмата за младежки практики в НПО „Социални иноватори“. Обученията са на 24 и 25 февруари 2021 г.

Запиши се тук: Формуляр за регистрация  

 

КАКВО Е ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ"?

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в НПО, която дава възможност на  млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на гражданските организации. В тяхно лице приемащите организации могат да открият нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които да ги подкрепят в текущите и бъдещи инициативи.

 

По време на обучителните практики младежите могат да доброволстват или да извършват конкретни задания, с което да обогатят своите познания и практически умения в различните сфери на дейност на гражданските организации, водени от по-опитен ментор (наставник), който е част от екипа на приемащата организация.

Програмата подпомага заявилите участие граждански организации чрез финансова и организационна подкрепа, с която те да развият и подобрят уменията си за менторство, с цел да се насърчи приобщаването на младите хора към гражданския сектор.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА МЕНТОРИТЕ

Като приемаща организация може да кандидатства всяко юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Програма „Социални иноватори“ изисква всеки младеж да има свой ментор - служител в гражданската организация, която е заявила участие в Програмата като приемаща организация. Тя може да номинира до двама ментори съобразно обявените от нея позиции за обучителни практики и да приеме не повече от двама младежи за периода на Програмата.

 

Важно: Организации, които са били приемащи организации през 2020 г., могат отново да се включат в Програмата. Единственото условие е да се запишат в обучение за ментори през февруари 2021 г. и да организират обучителни практики за младежи, неучаствали до момента.

 

Приемащата организация получава:
 • Сума в размер на 470 лева, която има за цел да осигури необходимите условия за организиране и провеждане на менторството, отговарящо на стандартите на Програмата за една обучителна практика. Периодът на обучителната практика следва да бъде най-малко 80 часа в рамките на 1 календарен месец или разпределени в по-дълъг период от време;
 • Пакет с образци на документи, осигуряващи провеждането на обучителната практика и проследяване на резултатите от участието на менторите и младежите.

 

Приемащата организация е длъжна:
 • Да осигури попълването на предвидените в Програмата документи от страна на своите ментори и на практикантите, които е приела;
 • Да спазва стандартите за менторство, посочени в документите по Програмата. 

 

„Благодарим ви много, че ни включихте в настоящия проект, който беше полезен изключително много на организацията ни, а в лицето на обучаемите сега имаме едни вдъхновени доброволци, желаещи да продължат участието си в нашата организация.“, впечатления на Приемаща организация от Куртово

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНТОРИ ОТ ПРИЕМАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Менторът е лице, което работи в приемащата организация, има необходимия професионален опит и умението да наблюдава и предоставя обратна връзка на обучаемите младежи съобразно обявените позиции за обучителни практики в организацията. Менторът ще бъде отговорен за адаптирането на насоките на Програма „Социални иноватори“ към нуждите и ресурсите на приемащата организация.

 

Менторите от приемащата организация преминават през задължително обучение за запознаване с Програмата  – основните параметри и насоки за наставничество, както и необходимата административна документация. В обучението могат да участват един или няколко души, както и цели екипи от приемащата организация.

Обучителните срещи се организират от Български център за нестопанско право и Сдружение „Национална школа по мениджмънт“. Обученията ще се водят онлайн през платформата Zoom.

 

ГРАФИК НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА

 

Дневният ред на всяко обучение включва:

 • Представяне на „Социални иноватори“ - Програма за обучителни практики в НПО
 • Да бъдеш добър ментор: Какво означава това и защо е важно?
 • Граждански Хъбове в университети: Възможности за млади хора и НПО
 • Какво следва и как мога да се включа в Програмата?

 

За участие в избрано обучение за ментори е необходима предварителна регистрация*.

 

* Формулярът за участие се попълва от официалния представляващ на приемащата организация.

 

ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРАКТИКИ?

Програмата дава идеална възможност за младежи между 18- и 29-годишна възраст, които:

 • не учат и не работят, или
 • са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или
 • наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си,

да развият нови умения и да натрупат опит за работа в гражданския сектор.

 

„Искам да използвам този момент да благодаря за предоставената възможност, спечелихме ценен опит, приятелства и нови перспективи чрез работата по проекта. И тримата стажанти решиха да останат като доброволци към Фондацията, което е доказателство за това колко е важна подобна дейност и за добре свършена работа“,

впечатления на приемаща организация от Велико Търново

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ – ВТОРА ФАЗА

 

 • До 31 март 2021 г. приемащите организации, заявили участие в Програмата, публикуват на своя сайт обява за набиране на младежи, желаещи да участват в обучителна практика по посочени от приемащата организация позиции.
 • До 10 април 2021 г. приемащите организации одобряват младежите, заявили интерес да участват в обявените от тях обучителни практики, заедно с тях определят конкретния период за провеждане на обучителни практики и сключват необходимите административни договори за провеждането ѝ.     
 • Обучителните практики могат да се провеждат от 11 април до 31 август 2021 г.
 • Задължителната минимална продължителност на една обучителна практика за всеки практикант е 80 часа. Тези часове могат да бъдат разпределени по различен начин във времето в зависимост от възможностите на младежа и ментора – от 2-седмичен до 3-месечен период.
 • Обучителните практики следва да приключат най-късно до 31 август 2021 г.
 • В края на всяка обучителна практика се изисква приемащата организацията и участникът в обучителната практика да изпратят своята обратна връзка за нейната полезност.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ:

Повече за Програмата, изискванията и сроковете виж тук:

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ - ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НПО

 

Допълнителна информация за обученията за ментори може да получите от Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право, имейл: aylin@bcnl.org, както и на телефон: (0888) 519-991.

назад