cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

От 30 Август влиза в сила нова наредба за разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в РБ

26 Август 2002
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО на Република България прие
НАРЕДБА № 1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България
(Обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г. – в сила от 30.08.2002 г.

Според наредбата, за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци се подава молба-декларация със съответните приложения към нея до министъра на правосъдието чрез дипломатическите и консулските представителства на РБ.
Разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел или продължаване на разрешението за извършване на такава дейност се издават от министъра на правосъдието за срок от една година.
В Централният регистър на ЮЛНЦ при Министерство на правосъдието се завежда регистър, в който се вписват данните на всеки чужденец, който извършва дейност с нестопанска цел.
Наредбата е публикувана на страницата на БЦНП в рубриката Българско законодателство/Наредби.

Българският център за нестопанско право е готов да окаже съдействие и консултации на всички заинтересувани във връзка с тази нова правна уредба.
назад