cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Откриващ ден за Lab4e

18 Декември 2017

Пространство без граници, което среща социални предприятия от България, Холандия и Италия


В ядрото на всяка добра идея стои желанието за ползотворно въздействие върху всички, които са и ще бъдат въвлечени в нея. А в ядрото на успешното сбъдване на всяка такава идея стои подкрепата, която нейните създатели получават от съмишленици и съдейци в общото благо. Със заявката да бъде такава подкрепяща среда, в която се раждат и реализират добри идеи, Lab4e започна своята работа.
 
На 15 декември с първите участници в Лабораторията за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество – Lab4e положихме заедно основите на процеса по обмяна на опит, проучване на чуждестранни модели на работа и подобряване на способността ни, като социални предприемачи, да отговаряме на належащите социални нужди.

Една от първите стъпки в проучването на опита на чуждестранни социални предприятия бе разработването на доклад с добри практики. Примерите в него бяха събрани със съдействието на партньорите по проекта – Фондация „Де Пасерел“ (Холандия), Регионален институт за образование и кооперативно обучение „Ирекооп Венето“ (Италия) и Сдружение „ПРИЗМ – международно насърчаване Сицилия – Свят“ (Италия). При представянето му по време на срещата именно мащабът на дейностите, които партньорите като социални предприятия развиват, провокира въпроса: "Какво ни липсва на нас, за да постигнем този мащаб на работа и социалното въздействие, което ни се иска?". Отговорите веднага се появиха на белия лист: Емпатия, Смелост, Адекватни действия, Ресурси, Опит, Ноу-хау, Увереност, Въображение, Търпение. Оставяме на вас да прецените дали ги споделяте и бихте ли добавили още нещо.
 
През следващата година, както вече знаете, Lab4e ще има три фокуса на работа. А именно, ще проучваме:
  1. Механизми за проследяване готовността на хората с увреждания за включване на пазара на труда и изобщо за подобряване на работния процес както за хората с увреждания, така и за останалите заети лица в социалните предприятия;
  2. Методи за по-добро управление на социалните предприятия – за оптимизиране на работните процеси в тях и повишаване квалификацията и продуктивността на заетите в тях лица;
  3. Начини за включване на маргинализирани групи (бежанци и мигранти) на пазара на труда с цел тяхното успешно социално-икономическо интегриране в обществото.

lab4e working group

Около тези теми участниците се оформиха в три групи и обсъдиха помежду си основни въпроси, които биха искали да зададат на чуждестранните си колеги – онези, които вече са минали, ако не по същия, то по подобен път – със сходни предизвикателства и трудности. Защото, както всички се съгласихме по време на срещата, намирането на решения започва със задаването на правилните въпроси.
 
Когато говорим за социално предприемачество, което е насочено към постигане на конкретни социални цели, не бива да забравяме за умението не да се конкурираме (може би, едно от основните правила в обикновения бизнес), а да се обединяваме и да се учим от опита на другите. Обръщайки поглед към чуждестранните примери на колеги социални предприемачи, стремежът ни в Lab4e е да почерпим знания и вдъхновение, да намерим отговорите на конкретни предизвикателства, които срещаме тук и които някой друг вероятно вече е преодолял. Без, разбира се, да очакваме този някой да ни каже готови формули за успех. Напротив, всеки от участниците в срещата сподели ясно разбирането си, че планирането и предприемането на конкретните стъпки по прилагане на наученото (намерените отговори на поставените въпроси) е индивидуално решение за всяка организация. Решение, което може единствено да бъде подкрепено от съмишленици и съдейци в общото благо – именно от всички въвлечени в Lab4e.
 
 
Разговорите продължиха и след формалния край на срещата, със сигурност ще продължат и извън Lab4e. Защото Lab4e е пространство без граници – то е за всички, които са готови:
Да бъдат смели във въображението и действията си, да са уверени в способностите си, да търсят необходимите ресурси и ноу-хау, да трупат опит и да се учат от опита на другите, да са адекватни с действията си в отговор на обществените потребности, да се водят от съзидателната сила на емпатията и да имат търпението да видят въздействието от работата си (това, което участниците в Lab4e видяха като път за успешното социално предприемачество).
 
Добре дошли в Lab4e!
 
 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
назад