cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Пълните текстове на 14 публикации на БЦНП са достъпни в раздел "Публикации"

9 Юли 2010

 

Скъпи приятели и колеги,


В раздел "Публикации" на www.bcnl.org вече можете да намерите пълните текстове на следните книги, издадени от Български център за нестопанско право:

 

 • ОБЩИНИ И НПО. ПАРТНЬОРСТВО БЕЗ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, София, 2010
 • УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, София, 2009
 • ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, София, 2007
 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, София, 2007
 • СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ. УРЕДБА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, София, 2006
 • ПРАВЕН РЕЖИМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, София, 2006
 • СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, София, 2005
 • ДАРИТЕЛСТВО ЗА КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, София 2005
 • ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, София, 2005
 • КАКВО Е СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ?, София, 2005
 • ДОГОВАРЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И НПО -  АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛША, УНГАРИЯ, ЧЕХИЯ И ПРАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ, София, 2004
 • ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, София, 2004
 • ХОСПИСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, София, 2003

 

БЦНП разрешава използването на текстовете на тези публикации с единственото условие да бъде коректно посочен източникът както следва:


Пример:

При цитиране на хартиен носител:
Български център за нестопанско право, „Правен режим на социалните услуги в България", София, 2006

 

При цитиране  в интернет (задължително включване на директен линк към публикацията):

Български център за нестопанско право, „Правен режим на социалните услуги в България", София, 2006

назад