cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Постановлението на Министерски съвет за разпределение на бюджетните субсидии е обнародвано в Държавен вестник

20 Юли 2010

ПМС 136/09.07.2010 г. за разпределяне на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. е обнародвано в Държавен вестник бр. 54 от 16.07.2010 г.


Разпределните средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза е в размер на 153 507 лева, с 646 493 лева по-малко от предвидените в Закона за държавния бюджет за 2010 г. Финансираните проекти са общо четири, на средна стойност около 38 хиляди лева, както следва: 

 

1. Фондация „Институт за социални услуги в общността" – за проект „Практически кодекс на доставчиците на социални услуги"  на обща стойност от 36 027 лева,  в т.ч.: 

Административни разходи: 1 050 лева;

Преки разходи по проекта за лекторски, консултантски, командировъчни средства, за организация на семинари, конференции, наем на зали, изработка на допълнителна интернет страница: 34 977 лева.


2. Сдружение „Школа за изкуства на деца и младежи в неравно¬стойно положение – Дедал" – за проект „Съвместимост – изкуство и техника" на обща стойност от 40 000 лева,  в т.ч.:  
Административни разходи: 4 000 лева;
Преки разходи по проекта за закупуване на технически средства и софтуер, консумативи за обучение, хонорари, представяне на създадените творчески продукти и наеми: 34 820 лева;
Други разходи: 1 180 лева.


3. Сдружение „Демократично сдружение „Искам да знам" – за проект „Обществена подкрепа за предотвратяване агресията сред подрастващите" на обща стойност от 37 545 лева,  в т.ч.:  
Административни разходи: 2 650 лева;

Преки разходи по проекта за консултанти, хонорари, провеждане на пет конференции с 50 участници: 32 495 лева;
Други разходи за закупуване на проектор за мултимедия и екран, компютърна конфигурация: 2 400 лева.


4. Сдружение „Спортен клуб Ипон" – за проект „Здраве за всички" на обща стойност от 39 935 лева,  в т.ч.:  
Административни разходи: 1 485 лева,
Преки разходи по проекта за хонорари за екипа по управление на проекта, лекари, закупуване на уреди, медийни изяви, организация на лагер, наем на зала, заплати за обслужващ персонал: 37 950 лева;
Други разходи: 500 лева.
 

назад