cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПРАВОТО НА МИРНИ СЪБРАНИЯ: ТЪЛКУВАНЕ И ВЪЗМОЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

10 Август 2020

Комитетът за правата на човека към ООН разтълкува правото на мирни събрания (мирни протести).

Общият коментар на Комитета е посветен на чл. 21 от Пакта за граждански и политически права (правото на мирни събрания) и бе приет на 129 сесия на Комитета, проведена между 29 юни и 24 юли т.г. Коментарът е изключително важен в момент, в който правото на мирни събрания е под изключителен натиск по целия свят.

Подготвихме този материал с основните тълкувания на Комитета относно това какво включва защитата на правото на мирни събрания, какви са задълженията на държавата, за да гарантира упражняването на това основно право и кога се допускат ограничения. Нашите партньори от Европейския център за нестопанско право (ЕЦНП) се застъпваха усилено за приемането на този Общ коментар от Комитета спрямо чл. 21 от Пакта за граждански и политически права, като координираха група от международни организации по повод консултациите за приемане на Общия коментар.

Целия материал изтеглете оттук. 

 

Правото на мирни събрания е важно само по себе си, тъй като защитава способността на хората да упражняват индивидуална автономия в знак на солидарност с другите. Заедно с други сродни права, то също така представлява основата на система на представително управление, основана на демокрацията, правата на човека, върховенството на закона и плурализма. Мирните събрания могат да играят критична роля, като позволяват на участниците да развиват идеи и идеални цели в публичното пространство и да установят степента на подкрепа или противопоставяне на тези идеи и цели. 

Правото на мирни събрания защитава събиране на лица за конкретни цели, които не са свързани с упражняване на насилие. То представлява индивидуално право, което се упражнява колективно.

Член 21 защитава мирните събрания, където и да се провеждат: на открито, на закрито и онлайн; в публични и частни пространства; или комбинация от тях. Такива събрания могат да приемат много форми, включително демонстрации, протести, събрания, шествия, митинги, заседания, бдения със свещи и флашмоби. Те са защитени съгласно член 21, независимо дали са статични, като блокади или мобилни, като шествия или маршове.

Комитетът изрично подчертава, че мирните събрания могат поради мащаба или характера си да причинят смущения, например: в движението на автомобили или пешеходци или в икономическата дейност. Тези последици, независимо дали са преднамерени или непреднамерени, не поставят под въпрос защитата, от която се ползват мирните събрания. Доколкото едно събитие може да създаде такива смущения или рискове, към тях трябва да се подхожда в рамките на разрешеното от Пакта за граждански и политически права.

Признаването на правото на мирни събрания налага на държавата съответно задължение да спазва и гарантира упражняването му без дискриминация. Това изисква държавата да разрешава подобни събрания да се провеждат без неоправдана намеса, да улеснят упражняването на правото и да защитят участниците.

Целия материал изтеглете оттук. 


Снимки: BulFoto Agency

назад