cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Представяне на основни изводи и препоръки за работата на Централния регистър на фондациите и сдруженията в обществена полза

27 Октомври 2010

На 26 октомври 2010 г. в Радисън Блу Гранд хотел експерти на Български център за нестопанско право (БЦНП) представиха основните изводи и препоръки за работата на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието. Те са резултат от седеммесечно изследване на дейността на регистъра, проведено в периода януари – юли 2010 г. в рамките на проект „Наблюдение и оценка на дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел" (договор ПОЗ-15-00), който се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО – България

 

Централният регистър е създаден през 2001 г. с основни функции да регистрира фондациите и сдруженията в обществена полза, да информира обществеността за дейността им чрез поддържането на публично достъпна on-line база данни, и да извършва контрол върху тяхната дейност. От създаването му до сега, това е първият подробен и задълбочен анализ на неговата дейност, който се опитва да даде отговор на въпроса до каква степен регистърът изпълнява поставените му от закона задачи.

 

Някои от основните изводи за дейността на Централния регистър са:

 

  • Не се осъществява ефективен контрол върху дейността на вписаните близо 7000 организации. За периода 2001-2009 г. са осъществени само 620 текущи проверки. За същия период броят на получените годишни отчети от организациите е едва 6 435. Обикновените изчисления сочат, че само от регистрираните през първите три години от съществуването на регистъра организации е трябвало да се получат двойно по-голям брой отчети. Ако вземем предвид и организациите, вписани в ЦР след 2004 г. (над 3000), става ясно, че ЮЛНЦ, които редовно подават информация, са малцинство. В същото време едва 125 организации са били заличени от ЦР на основание нередовно подаване на информация.
  • Липсва актуална информация за вписаните в регистъра организации, а и част от регистъра е технически недостъпен – приложените копия на документи са недостъпни дори и за човек с много добра компютърна грамотност, защото липсват данни за софтуерната програма, с която могат да бъдат отворени;
  • Не се спазват сроковете за вписване на организациите. Средното време за вписване на организация е един месец след подаване на документите.
  • Съществуват примери за непоследователност и противоречивост в практиката по вписване на организациите в регистъра. Един от последните примери на незаконосъобразна практика е това да се изисква от организациите да променят уставите си, когато в тях е предвидено, че ще осъществяват допълнителна стопанска дейност.

 

 

Препоръките за подобряване на дейността на регистъра са общо 28 на брой и са свързани с подобряването на информационната среда и достъпността му; качеството на услугите, които предлага; актуалността на информацията представяна в интернет и оптимизиране на контролните му правомощия.

 

Пълният текст на доклада и направените препоръки може да откриете на тук, както и в раздел "Публикации" на Информационния портал за неправителствените организации в България www.ngobg.info 

 

 
   
назад