cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Предстоят обучителни семинари на тема „Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“

11 Юли 2018

През септември 2017 г. влезе в сила новоприетата Наредба за провеждането на обществени консултации на територията на Столична община. Наредбата задава повишени стандарти за консултиране с гражданите на нормативни документи, програми и стратегии на Столична община. Самата тя е резултат от широко обсъждане още на етап разработване на проекта на наредба, като БЦНП имаше водеща роля в този процес.

В изпълнение на Наредбата вече работи единен електронен портал на сайта на Столична община, където се обявяват всички обществени консултации и се дава възможност на гражданите да се запознаят с подложените на обсъждане проекти на документи и решения и да изпращат своите коментари и становища по тях.

Във връзка с успешното прилагане на нормативните изисквания към процеса на консултиране, заложени в Наредбата, Български център за нестопанско право, съвместно с Форум Гражданско участие, организира поредица от тематични семинари, насочени към представители на общинската администрация, граждани и неправителствени организации. Семинарите ще са еднодневни и са тематично обособени, както следва:

  • 16.07.2018 г. - Социални дейности;
  • 17.07.2018 г. - Младежки дейности и спорт;
  • 18.07.2018 г. - Култура;
  • 19.07.2018 г. - Градоустройство;
  • 20.07.2018 г. - Образование.

Целта на обученията е да се повишат уменията и знанията на участниците при провеждането на консултации и да се създаде пространство за обсъждане на конкретни предизвикателства в процеса, както и извеждане на препоръки за подобряване на съществуващите практики при взаимодействието между представителите на местната власт и гражданите.

Обученията са целодневни - от 09:30 до 18:00 ч. Ето и дневния ред за всеки от дните.

Каним представители на граждански организации с опит и интерес в съответните области да се включат в обученията. Необходимо е да се регистрирате чрез онлайн формуляр, като имате предвид, че поради формата на обученията местата са ограничени.

Обученията се реализират в рамките на проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“ на Фондация Български център за нестопанско право,  изпълняван с финансовата подкрепата на  Столична община Програма Европа, 2018 г.

назад