cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПРИЕТ Е НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

21 Февруари 2003
На 18.02.2003 г. бе обнародван Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, по силата на който Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките предвидени в закона, които са - блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество и забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи или друго имущество.

В този списък се включват: 1. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

2. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

Със Закона за мерките срещу финансирането на тероризма е въведено задължението за лицата, които по силата на Закона за мерките срещу изпирането на пари приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, сред които са и юридическите лица с нестопанска цел, да включат в тези правила и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм.

Законът за мерките срещу финансирането на тероризма задължава тези лица в срок четири месеца от влизането му в сила, т.е. до 22 Май 2003 година, да допълнят вътрешните си правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари с критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризма, и да ги изпратят на директора на Агенция "Бюро за финансово разузнаване" за утвърждаване.
назад