cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Приети са изменения в Закона за народните читалища

17 Юни 2009

В ДВ брой 42 от 5 юни 2009 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища. Новите положения и изисквания са в сила от 9 юни 2009 г.

 

Така приетите от Народното събрание промени предвиждат редица нови изисквания. Част от тях засягат посочените в закона цели на читалищата и дейности, които те могат да осъществяват. Има също така въведена изрична забрана за разпределяне на имуществото на читалище, възмездно или безвъзмездно, за хазартни игри и нощни заведения, за нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и ЮЛНЦ на такива общности, за постоянно ползване от политически партии или организации, или в полза на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

 

С измененията също така се конкретизира ролята на министъра на културата по отношение дейността на читалищата. Той ще съдейства за развитието на читалищното дело, ще подпомага и подкрепя народните читалища, като: 1. предоставя методическа помощ по тяхната дейност; 2. анализира състоянието и дейността им с помощта на областните и общинските администрации; 3. обявява публично проектите от международните дарителски програми; 4. създава публичен регистър с база данни на хартиен и електронен носител на регистрираните читалища и читалищни сдружения; 5. може да възлага на читалищните сдружения изпълнението на държавни задачи, свързани с читалищното дело, като ги подкрепя финансово.

 

Изменения са приети и в областта на учредяване на читалищата и на читалищните сдружения, тяхната структура и органи. Определена е изрично ролята на Съюза на народните читалища като национално представителна организация на читалищата.

 

Нов момент е и предвидената допълнителна регистрация на читалищата и читалищните сдружения в специален регистър към Министъра на културата. Една от неблагоприятните последици при невписване в този регистър е невъзможността да се кандидатства и получава държавна субсидия, както и невъзможността да се получава държавно и общинско имущество за ползване. Срокът за вписване в регистъра е седем дни от момента на съдебната регистрация на новорегистрирано читалище, съответно читалищно сдружение. За да могат да кандидатстват за държавна или общинска субсидия по отношение на читалищата, освен че следва да са вписани в регистъра към министъра на културата, трябва да е налице и още едно изискване - да е изтекъл срок от една година от момента на вписването им. 

 

За читалищата и читалищните сдружения, които са заварени към момента на влизане на измененията в сила е предвиден срок от 1 година, който започва да тече също от този момент, през който те следва да приведат уставите си в съответствие с новите изисквания.

 

 

назад