cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Приключиха обученията за представители на местни власти и НПО за избягване на конфликта на интереси

3 Май 2010

В края на април БЦНП приключи изпълнението на проекта „Общини и НПО: партньорство без конфликт на интереси", подкрепен по програма МАТРА на Холандското министерство на външните работи. В основата на проекта бе разработването наръчник, обобщаващ моделите на взаимодействие между и общини и НПО и начините тези взаимодействия да се случват без да се изпада в ситуации на конфликт на интереси.


След подготовката на наръчника, БЦНП със съдействието на регионални сдружения на общините в страната проведе 6 обучения, съответно в Пловдив, Ловеч, Стара Загора, Плевен, Варна и Кирково. По време на обученията освен представянето на основните положения на закона, моделите на взаимодействие между общини и НПО се разглеждаха и конкретни казуси и въпроси от практиката, с които участниците в обученията са се сблъсквали при приложението на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Над 120 участници – общински служители, общински съветници, кметове и заместник кметове, ръководители и представители на сдружения и фондации с нестопанска цел от страна взеха участие по време на обученията.


БЦНП ще продължи и занапред с практиката да предоставя консултации по приложението на закона за конфликт на интереси с оглед постигането на успешни партньорства между местна власт и НПО.

назад