cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Призив за действие в подкрепа увеличаване на бюджета на европейската програма „Права и Ценности“ 2021-2027

26 Септември 2019

До 1.83 млрд. евро може да достигне общият бюджет на програмата

Институциите на европейско ниво предстои да решат какъв да бъде бюджета на програма „Права и Ценности“ за новия програмен период 2021-2027. „Права и Ценности“ обединява досегашните две програми „Европа за гражданите“ и „Права, равенство и гражданство“ и ще е насочена към засилване и защита на европейските ценности на местно, национално и европейско ниво. Благодарение на застъпническите усилия на граждански организации от цяла Европа, на Европейския икономическия и социален комитет и активни членове на Европейския парламент по темата част от програмата „Права и Ценности“ ще бъде и направлението „Съюзни ценности“ (“Union values”), по което ще могат да кандидатстват само граждански организации. Фокусът на това направление (с потенциален бюджет 1 млрд. евро) са демокрацията, доброто управление, върховенството на правото и прозрачността в публичната сфера. Предходният Европейски парламент подкрепи този вариант на програмата, с общ бюджет от 1.83 млрд. евро, който да позволи реалното постигане на резултати, като препоръча фокусиране върху правила и изисквания към кандидатите, които да са достъпни за местните организации и съобразени с техния капацитет.

И все пак още нищо не е решено.

От кого зависи? Предстои правителствата на държавите членки да гласуват размера на бюджета за програмата като част от финансовата рамка за периода 2021-2027. Процедурата започва тази есен, но кой вариант на програма „Права и Ценности“ ще бъде дискутиран – подкрепеният от предходния Европейски парламент или първоначално предложеният от Европейската комисия вариант на програмата с общ бюджет от 641 млн. евро и без изрична насоченост към гражданските организации? Ние вярваме, че зависи и от нас.

За да бъдат подготвени представителите на страната ни в Европейския съвет, както и в Европейския парламент и Европейската комисия, които могат да влияят на Европейския съвет, трябва да ни чуят – да чуят, че ако европейските и демократичните ценности са ни важни, ако участието на хората и осигуряването на човешкото достойнство, свободата, равенството и правата на хората са в дневния ред на Европа, то гражданските организации, които работят за това всеки ден, трябва да бъдат подкрепени.

 

Подкрепете двете писма по-долу и разпространете тази новина, за да стигне до повече организации – писмата са отворени за подписване до 7 октомври.

 

ПИСМО ДО ЧЛЕНОВЕ НА ПРАВИТЕЛСТВА И ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТИ с искане да подкрепят програмата “Права и Ценности“ във формата и обхвата, за които се застъпваме и които Европейският парламент подкрепи. Писмото в превод на български ще бъде изпратено до националните правителства със списък на подкрепилите го организации.

(Тук можете да прочетете писмото на български език.)

 

ПИСМО ДО ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ с искане да отправят питане към кандидатите за комисари в ЕС по време на изслушването в парламента между 30 септември и 10 октомври (особено кандидат-комисаря Вера Юрова – изслушването на 7 октомври, и Дидие Рендерс – изслушване на 2 октомври, които, ако бъдат одобрени, ще имат за задача изпълнението на програмата „Права и Ценности“) относно тяхната готовност да подобрят и реализират програмата „Права и Ценности“ съобразно нашите и на Европейския парламент препоръки.

(Тук можете да прочетете писмото на български език.)

 

Демокрацията  е не само ценност, но и постоянен процес, който трябва да бъде непрекъснато развиван, за да отговаря на нуждите на хората. И ние сме част от този процес.

 

 

назад