cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Проектите на законите за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане и на Закона за данъците върху доходите на ...

6 Ноември 2008

В края на миналата седмица Министерски съвет внесе в Народното събрание предложенията за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Внесените текстове взимат предвид нашите искания, изразени в рамките на организираната в края на месец октомври “Кампания за запазване на данъчните облекчения за дарения”, подкрепени с мненията и становищата на граждани и организации, подписали петицията или изпратили писмо за подкрепа до този момент.

 

Внесените предложения запазват повечето от съществуващите и сега групи от лица и организации, за даренията в полза на които се предвижда възможността дарителите да ползват данъчни облекчения. В това число попадат и ЮЛНЦ в обществена полза.

 

С оглед необходимостта България като пълноправна членка на ЕС да установи равно данъчно третиране за лица и организации от ЕС, в проекта за Закон за изменение и допълнение на ЗКПО и на ЗДДФЛ е предвидена и възможността да се ползват данъчни облекчения и за дарения в полза на нестопански организации в обществена полза, установени в друга държава-членка на ЕС или държава – страна по Договора за ЕИП, ако този им статут е доказан със съответни документи.

 

Промяната в позицията на държавата с оглед запазването на данъчните облекчения за дарения е още един положителен резултат от общите усилия на гражданския сектор в България, наред с предложения текст за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Кампанията за запазване на данъчните облекчения тази година показва по-висока степен на ангажираност на организации и граждани при отстояването на общата им позиция по въпроси, засягащи цялото гражданско общество, каквито са въпросите за насърчаване на дарителството и развитието на гражданските организации.

назад