cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Промени в Правилника за организация и дейност на Народното събрание, гарантиращи участието на НПО в заседания на Парламентарни комисии

19 Март 2009

В началото на март 2009 г. Народното събрание гласува промени в своя правилник, които гарантират участието на НПО в заседания на парламентарни комисии и в обсъжданията на законопроекти. Новата ал. 3 на чл. 25 гласи: “Представители на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации по тяхна инициатива, имат право да присъстват на заседанията на комисиите, да представят свои писмени становища и да вземат участия в разисквания по разглежданите проекти на актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на режима на достъп до Народното събрание.”

 

На практика това означава, че представителите на НПО отново трябва да получат покана от съответен член на комисия, за да участват в заседания, но в същото време се гарантира тяхната възможност да вземат участие в разискванията, а не както често се случва досега, да присъстват, без реално да участват и да изразяват мнения.

 

Качествена промяна ще има обаче, когато режимът за достъп се промени в заявителен, така че НПО да не зависят от добрата воля на съответни депутати.

назад