cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ПРОУЧВАНЕ НА ПРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

21 Март 2005
Във връзка със стартирането на два нови проекта, свързани със законодателството за неправителствени организации (НПО), Българският център за нестопанско право (БЦНП) започна проучване на правните проблеми на НПО. Проучването ще се извърши във формата на анкетиране на организациите, чрез попълване на специално изготвен въпросник. Целта на БЦНП е да бъдат проучени и анализирани конкретните проблеми на максимално широк кръг от неправителствени организации от цялата страна, независимо от техния вид, статут и обхват на дейността. Българският център за нестопанско право се обръща с молба към всички НПО да подкрепят тази инициатива и да попълнят и върнат въпросника. Резултатите от проучването ще послужат като основа за създаване на цялостна стратегия за бъдещи законодателни промени целящи подобряването на правната рамка за функционирането на НПО. Въпросникът можете да намерите тук. Проектите, по които се осъществява проучването са: “Оптимистичен поглед към НПО и местните ресурси”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, изпълняван в партньорство с Фондация “Помощ за благотворителността в България”. “Нови перспективи пред уязвимите групи – подобряване качеството на социалните услуги и подкрепа за социалните предприятия”, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2002.
назад