cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

РАБОТА С РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

3 Септември 2019

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ДО 10 НОЕМВРИ

Изминаха 3 години от приемането на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които беше уредена регистърната реформа за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Централно място в реформата зае смяната на компетентния орган, който да извършва регистрация на новоучредени ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и читалища, вписване на промени във вече съществуващи такива и тяхното заличаване – съдът беше заменен с Агенция по вписванията. За извършване на пререгистрация на вече съществуващите ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и читалища законът предостави 3-годишен период – до края на 2020 г.

Регистърната реформа беше част от стратегията за развитието на гражданския сектор в България и стана факт благодарение на усилията на редица неправителствени организации. Основните цели на регистърната реформа касаят намаляване на административната тежест за ЮЛНЦ чрез:

  • намаляване броя на задължителните регистрационни процедури - отпадна задължението за вписване в регистър БУЛСТАТ за всички ЮЛНЦ и в Централния регистър към Министерство на правосъдието – за ЮЛНЦ в обществена полза;
  • въвеждане на кратки законово установени срокове за вписване;
  • въвеждане на възможността за електронно подаване на документи при двойно по-ниски държавни такси;
  • повишаване на публичността и прозрачността на ЮЛНЦ чрез присъствието им в електронизирания и публично достъпен регистър към Агенция по вписванията;
  • подобряване на отчетността на ЮЛНЦ посредством обявяване на финансовите им отчети (за всички ЮЛНЦ) и годишните доклади (за организациите в обществена полза) в същия този публичен регистър.

Година и половина след влизане в сила на промените в ЗЮЛНЦ и Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и ефективното прилагане на новите регистърни правила е време да направим първите изводи от тяхното приложение. За тази цел правният екип на Български център за нестопанско право изготви анкета, която цели да установи както положителните ефекти и затрудненията, които ЮЛНЦ срещат в работата си с регистъра към Агенция по вписванията, така и дали реформата успява към момента да постигне това оптимизиране на процесите, за което беше замислена и реализирана.

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ДО 10 НОЕМВРИ ТУК.

назад