cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

РОДЕНИ ГОТОВИ:

23 Ноември 2020
РОДЕНИ ГОТОВИ: подпиши петицията

 

През последните 8 години извървяхме дълъг път:
 • от приемането в България на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2012)
 • към множество инициативи за отмяна на режима на запрещението и въвеждането на система от мерки за подкрепа и защита на хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми.

По този път вървяхме упорито напред група организации, родители, самозастъпници, в рамките на програмата Следваща стъпка, стартирана като пилотна инициатива през 2012г. от Български център за нестопанско право, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията – София. Целта на програмата е по систематизиран начин да апробира мерки за подкрепа на хора с нарушение в интелектуалното функциониране или на хора с психично-здравни проблеми (ПЗП) и да проследява резултатите и документира конкретни изводи, на основата на които се предлагат правни решения.

За 8 години в рамките на Програмата се пилотираха мерки за подкрепа в различни населени места - в София (Сдружение „Асоциация Аутизъм“ и Глобална инициатива в психиатрията София), Видин (РПЛУЗ), Пловдив (Сдружение „Паралелен свят“), Добрич (Фондация „Св. Николай Чудотворец“), Ловеч (Сдружение „Закрила“) и Бобов дол (Сдружение „Иновация“).

Присъединиха се много организации от цялата страна, подкрепящи хората с увреждания, стотици професионалисти започнаха да прилагат стандартите на Конвенцията и да признават равенството на хората с увреждания пред закона – като личности с права и заслужаващи подкрепа, за да останат начело на живота си, а не да бъдат зачерквани чрез запрещението.

 
УСПЕХИТЕ ДОСЕГА:
 • повече от 150 човека с интелектуални и психично-здравни проблеми са подкрепени в това да вземат решения за собствения си живот,
 • 7 души са със свалени запрещения, а за десетки предотвратихме изобщо да бъдат запретени,
 • роднини, социални работници и професионалисти – над 1500 от цялата страна – са преминали през нашите обучения и знаят за възможната алтернатива на запрещението,
 • над 5000 участници в 100 наши събития по темата  са ангажирани с проблема
 • над 4000 страници анализи, написани от нас, отговарят на въпросите защо, какво и как може да се промени и, най-вече, какво значение има тази промяна за хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми и техните семейства,
 • над 12 000 души се подписаха в Националната гражданска инициатива 7000 с искане на нов закон, който да отмени запрещението и въведе алтернативата от мерки за подкрепа.

 

НЕУСПЕХЪТ:

Запрещението е все още единственото „решение“ за повече от 8000 души в България - властта върху живота им е в ръцете на друг.

Запрещението остава непроменено от 1949 г. насам като „решението“, което държавата има за хората с интелектуални и психично-здравни проблеми – а запрещението е вид социална смърт, защото изключва човека като фактор в собствения му живот: то “инвалидизира” много повече от увреждането.

Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН от 2008 г. изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени. България вече ратифицира Конвенцията на ООН още през 2012 г., което я задължава да промени законодателството си. Запрещението обаче продължава да съществува.

 

СЕГА:

Хората с увреждания в България са все още статисти във филма на собствения си живот. Стартираме петиция, която ще ги превърне в главни герои:

РОДЕНИ ГОТОВИ

От собствения ни опит знаем, че запрещението не помага, а прави човека по-уязвим и без възможности за защита. Знаем, че има друга възможност за тези хора и това е подкрепеното вземане на решения.​

В РОДЕНИ ГОТОВИ ще видите малка част от хората, които благодарение на подкрепата, живеят достойно и мечтаят.

Подкрепете техните мечти, на родителите и семействата им, на всички професионалисти, които знаят, че всеки човек има право и с необходимата подкрепа може да бъде начело на собствения си живот.

ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА – за да покажем, че не сме сами в искането си за справедливост и достойнство за хората с увреждания.

 

Нека заедно поискаме от държавата:
 • да гарантира равенството пред закона на всички,
 • да отмени запрещението като ограничаване на възможността за упражняване на права и
 • да даде възможност за въвеждане на нов правен инструмент – подкрепеното вземане на решение, чрез който хората с увреждания да могат да упражняват правата си. 

 


Петицията за премахване на запрещението ще продължи до април 2021 и ще включва инициативи в цялата страна, водени от Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения"(Видин), Сдружение "Паралелен свят" (Пловдив), Сдружение "Закрила Ловеч" (Ловеч), Сдружение "Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ" (Русе), Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения (Варна), Сдружение "Асоциация Аутизъм" (София), Сдружение "Иновация" (Бобов дол), Фондация "Св. Николай Чудотворец" (Добрич).

Кампанията се реализира от Българския център за нестопанско право и Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения.

Концепция за кампанията и продукция: Fine Acts

Информация за петицията и как можете да я подкрепите вижте на: www.bornready.me

назад