cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Съветът за човешки права към ООН ще избира специален докладчик (un special rapporteur) по въпросите на правото на мирни събрания и свободата на ...

5 Октомври 2010

На 30 септември 2010 г. Съветът за човешки права към ООН прие резолюция относно правото на мирни събрания и свобода на сдружаването. По силата на тази резолюция, ООН ще избере специален докладчик (UN special rapporteur) за период от 3 години. Някои от основните му задачи ще са да събира информация, включително и практики в различните държави във връзка с прогласяването и защитата на правото на мирни събирания и свобода на сдружаване, да наблюдава и проучва тенденциите и предизвикателствата при упражняването на тези права, както и да докладва за нарушения, включително и случаи на дискриминация, заплахи или използване на насилие срещу лицата, които ги упражняват.


Резолюцията прокламира, че правото на мирни събирания и свободата на сдружаване принадлежат на всяко едно лице, като наред с това признава и важната роля на гражданските организации за постигането на целите и принципите на ООН. Страните-членки се призовават да осигурят на всяко лице безпрепятствено упражняване на тези права, като направят всичко възможно да изпълнят поетите от тях задължения по силата на международното право.


Резолюцията бе подкрепена от 63 държави – членки на ООН и бе приета с консенсус. Инициативата бе резултат от работата на Работна група за насърчаване и защита на гражданското общество към Общността от демокрации (Communities of Democracies). Участие в дейността на групата взеха правителствата на Канада, Швеция, Испания, Монголия, Литва и САЩ, както и международни неправителствени организации като Международния център по нестопанско право, CIVICUS, Световното движение за демокрация, Програмата за развитие на ООН.


За да видите пълния текст на резолюцията, моля посетете следния адрес: http://icnl.org/knowledge/news/2010/FOA%20Final.pdf

назад