cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

СЪЗДАДЕНА Е ЕКСПЕРТНА ГРУПА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

17 Януари 2003
По предложение на Българския център за нестопанско право (БЦНП), към Министерство на финансите бе създадена експертна група по въпросите на данъчното облагане на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). В нея е включен и представител на БЦНП. Целта е постигане на по-ефективно взаимодействие и сътрудничество между Министерството на финансите и нестопанските организации. Експертната група ще обсъжда важни практически проблеми касаещи данъчното облагане на ЮЛНЦ, както и ще цели повишаване на информираността на данъчните служители относно ролята и същността на нестопанските организации.

Призоваваме всички нестопански организации, които имат практически проблеми и конкретни казуси касаещи данъчното им облагане, да отправят своите въпроси към Българския център за нестопанско право, чрез който същите ще бъдат поставени за обсъждане в експертната група. Към нас може да се обръщате и с мнения и препоръки свързани с данъчното облагане на ЮЛНЦ.

Надяваме се, че чрез формирането на такава група ще се създаде един работещ механизъм за директна връзка с финансовите институции, даващ възможност за бързо разрешаване на практическите проблеми, възникнали пред нестопанските организации.

За контакти:
Български център за нестопанско право
E-mail: info@bcnl.org
Тел./факс: (02) 981 66 17;
(02) 988 81 66
София 1000 Ул.”Добруджа”№ 6,ет.1
назад