cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Сдружение "Болкан Асист" търси да назначи изпълнителен директор

10 Ноември 2009

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено висше образование – магистърска степен;
  • Свободно ползване на чужди езици (говоримо и писмено), в това число и  английски език;
  • Опит в работата на неправителствени организации със сходна дейност до тази на Сдружение „Болкан Асист”– минимум 5 години, в това число минимум 3 години опит в непосредственото управление на НПО;
  • Опит в разработване и управление на проекти в областта на гражданското участие, местното и регионално развитие и в международния обмен и сътрудничество;
  • Познания и опит в публично – частното партньорство,  във взаимодействието и контактите с институциите и медиите, както и в осъществяването на проекти в партньорство с други организации;
  • Опит и умения за работа в екип;
  • Комуникативни, организационни, модераторски  и координаторски умения;
  • Шофьорски умения (категория В).

 

Необходими документи:

·         Мотивационно писмо (максимум 1 страница)

·         Автобиография (СV) – европейски формат, с подробно представяне на опита в неправителствения сектор и в управлението на проекти;

·         Препоръки (поне 2) от предишни работодатели или партньори;

·         Диплома за завършено висше образование (копие);

·         Документи за владеене на чужди езици и за завършени курсове или допълнителни квалификации, имащи отношение към обявената длъжност (копия);

·         Шофьорска книжка - категория В (копия);

·         Свидетелство за съдимост (оригинал).

 

Представяне на кандидатурите в срок до 30.11.2009г. по пощата или на ръка в офиса на Сдружението в запечатан плик с надпис „За конкурса за изпълнителен директор” на следния адрес: Сдружение „Болкан Асист”, 1164 София, ул. „Стоян Михайловски”№ 20 -22, ет.6, ап.23.

Въпроси и запитвания могат да се отправят по телефон (02/ 962 86 70, 962 86 71) или по електронната поща: s.hristova@balkanassist.bg

назад