cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Социалното предприемачество – инструментът, даващ хоризонт пред обезкуражените млади хора в област Сливен

14 Септември 2017

 

На 12 септември 2017 г. в гр. Сливен се проведе кръгла маса на тема „Социалното предприемачество – стратегическият инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Сливен“. Събитието бе организирано от Областна администрация Сливен в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) по Програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора  в област Шумен, Сливен и Монтана“ (2016 г. – 2017 г.), подкрепена от УНИЦЕФ България. Сред гостите на форума, наброяващи близо 30 души, бяха представители на Областна администрация Сливен, Община Сливен, Община Твърдица, Бюрото по труда, както и местни граждански организации, работещи в социалната сфера, и ученици.

Основни акценти на кръглата маса бяха представянето на резултатите от реализирането на Програмата, както и обсъждането на предложенията за нови мерки, подготвени от БЦНП, които да бъдат приети в действащите областни и общински стратегически документи, съдържащи приоритети и насоки за изпълнение на политики в сферите на: 1) интеграция на ромите, 2) развитие на социалните услуги и 3) младежка политика. Предложените мерки целят да насърчат развитието на социалното предприемачество в област Сливен като модерен и работещ инструмент, който може лесно да се адаптира към местните специфики и нужди с цел пълноценно включване на младите хора, които не ходят на училище, не се обучават и не работят (група NEETs).

Кръглата маса бе открита с приветствените слова г-жа Димитринка Петкова, Заместник-областен управител на Област Сливен: „Поздравявам ви, че именно в социалното предприемачество вие виждате перспектива за младите хора, изгубили вяра в живота. С вашата подкрепа неграмотните младежи от областта намират нови възможности за реализация“.

„Социалното предприемачество се явява инструмент, именно тези младежи от групата NEETs, които не ходят на училище, не се обучават и не работят, да имат мечти да се реализират.“, сподели Майя Грозданова – представител на УНИЦЕФ България и модератор на събитието.

Павлета Алексиева, програмен директор на БЦНП, сподели пред аудиторията своите лични впечатления от цялостното провеждане на Програмата и окуражи присъстващите граждански организации, развиващи или които ще развиват социално предприемачество в бъдеще, с думите: „За да се случат очакваните резултати, е много важно да се инвестира преди всичко в знания и създаването на партньорства. Резултатите не идват бързо. Програмата позволи на участниците да придобият нова гледна точка, да повярват в себе си и в своя капацитет. Когато правиш предприемачество със социална цел, резултатите могат да дойдат след 5 години, но тогава те ще бъдат дългосрочни.“

 

Сдружение „За социални и духовни дейности“, което бе сред избраните за награждаване финалисти в Програмата със своя бизнес план за развитие на социално предприятие – Бюро за социални услуги „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ в домашна среда, бе представено от г-жа Гинка Стоянова. „Използвам случая да благодаря на Български център за нестопанско право и УНИЦЕФ България за предоставената ни възможност за участие в организираните прояви. Проведените обучения, споделеният опит и личните контакти с други водещи НПО ни окуражи да пристъпим към разработването на настоящата бизнес идея. Фактът, че тя получи финансиране, още веднъж ни дава увереност, че сме на прав път и е една основа за осъществяване на намеренията ни за развитие на стопанска дейност“, бяха думите на г-жа Стоянова.

По-рано през годината организацията от Сливен получи награда в размер на 5 000 лв. за подпомагане стартирането на социалното предприятие – Бюро за социални услуги - което ще предлага социални услуги в домашна среда за възрастни болни или самотно живеещи хора или хора с увреждания, като обучава и наема безработни младежи, млади майки и самотни жени като социални работници. „Какво е различното в нашата бизнес идея? Като доставчик на качествени социални услуги с дългогодишен опит, ние сме спечелили доверието на клиентите. Ние стоим най-близко до хората и познаваме техните проблеми. Желанието за реализиране на предприемаческата ни идея е важно, но е важно да получим и помощта на общината и другите партньори“, допълни Гинка Стоянова.

В рамките на дискусията бяха представени добри практики от различни градове в България за подкрепа на социално предприемаческите инициативи на граждански организации, както и примери за успешни партньорства между общини и НПО. Присъстващите споделиха за трудностите, които срещат на местно ниво, и идентифицираха нуждата от съвместни действия в бъдеще и въвличането на бизнеса за пълноценното и устойчиво развитие на социалното предприемачество в региона. На срещата Даниела Стоева от Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ – гр. Сливен и представител на област Сливен в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, предложи пред аудиторията своите идеи за провеждане на инициативи и обучения, свързани със социалното предприемачество, с активното участие на ученици от местните училища.

 

 

назад